Anagažirana sva mehanizacija i ljudstvo na čišćenju bihaćkih ulica

Intenzivne sniježne padavine na području grada Bihaća u protekla 24 sata rezultirale su novim sniježnim pokrivačem čija je visina jutros u 7:00 sati iznosila 43 cm. U Zavodu za prostorno uređenje grada Bihaća ističu da je trenutno angažirano 16 kamiona ili Unimoga sa posipačem i ralicom, te 22 radna stroja .

„Stanje na terenu je zadovoljavajuće, posebno ako se uzrne u obzir da su intezivne snježne padavine. Ceste se čiste prema prioritetima i moramo napomenuti da su i pored jako velikih snježnih padavima svi vitalni pravci prohodni, kao i dobar dio ulica koje ne spadaju u prioritetne pravce. Ljudstvo i mehanizacija su angažirani u punom kapacitetu i napominjemo da se ulice održavaju u kontinuitetu“- ističe Sanjin Begatović, šef Sektora za investiciono-tehničke poslove pri Zavodu za prostorno uređenje.

Prema Operativnom programu zimskog održavanja cesta i prema aktualnim ugovorima, JKP „Komrad” Bihać održava gradsko područje, dok firma d.o.o. „Behić Sanny boy” Bihać održava urbano područje i dislocirane ceste. Održava se ukupno 490 kilometara cesta, na što otpada 30 km trotoara.

Bihaćki gradonačelnik Šuhret Fazlić održao je danas i radni sastanak sa predstavnicima Zavoda za prostorno uređenje Bihać, JKP Komrad i Jedinice za implementaciju projekta KfW. Još jedanput je zatražio maksimalnu angažiranost svih nadležnih službi kada je u pitanju zimsko održavanjei čišćenje cesta, posebno istaknuvši čišćenje ulica u kojima se trenutno izvode radovi u sklopu projekta KfW. Naime, firma Euroasfalt Sarajevo koja je angažirana na poslovima „KFW” projekta dužna je i u zimskom periodu održavati puteve na kojima se izvodi projekat i stoga je naloženo da ove ulice moraju prohodne za saobraćaj mještana i građana.

Iz Javnog komunalnog preduzeća „Komrad“ stigla je obavijest o trenutačnom prestanku odvoženja komunalnog otpada, te apel građanima Bihaća da imaju razumijevanja prilikom parkiranja privatnih automobila – da bi se omogućilo nesmetano čišćenje saobraćajnica. Preporuka je i da se upotreba vozila svede na minimum.

Zbog intenzivnih snježnih padavina Služba za komunalne djelatnosti, vode, zaštitu okoliša i inspekcijskih poslove Grada Bihaća još jedanput obaviještava sve poslovne subjekte (fizička i pravna lica), građane Bihaća, upravitelje zgrada, na obavezu uklanjanja snijega i leda na prilazima individualnim i kolektivnim stambenim i poslovnim objektima i na obavezu uklanjanja snijega i leda sa krovova objekata, trotoara i drugih predviđenih prostora.

Komunalni inspektori i komunalni redari će pojačati inspekcijski nadzor (preventivni i represivni) u provođenju odredbi Odluke o komunalnom redu („Službeni glasnik Grada Bihaća“ br. 2/14), a koji se odnose na uklanjanje snijega i leda. Posebno se upozoravaju svi građani da svoja motorna vozila ne parkiraju na mjestima neposredno do stambenih i stambeno-poslovnih objekata, te zgrada za kolektivno stanovanje, zbog moguće opasnosti od snijega i leda koji pada s krovova, a građane na dodatnu opreznost prilikom kretanja gradom zbog navedene opasnosti.

Related posts