Jedna pravila za građane, druga za vladajuću ASDA (NES) stranku

“U jeku pandemije koronavirusa, dok se građani Unsko-sanskog kantona poštujući epidemiološke mjere trude zaustaviti širenje zaraze, zbog čega ozbiljne posljedice osjećaju naši privrednici, dok radnici u krajiškom zdravstvu svakodnevno vode tešku borbu u nemogućim uvjetima bez garancije da će im biti isplaćene plaće, pa čak i dok još uvijek aktuelne partnerske stranke vladajuće ASDA (NES) pokušavaju kompromisom osigurati usvajanje budžeta i funkcioniranje kantona, oni brinu isključivo o sebi i svom političkom projektu. Sinoć održan skup u Bihaću u svrhu predstavljanja političke platforme NES (bivše ASDA) pokazuje da su vladajući ne…

Read More