10. aprila hafiska dova dvojici novih hafiza Medrese “Džemaluddin ef. Čaušević”

Hafiska dova novim mladim hafizima Medrese “Džemaluddin ef. Čaušević”, Talhi Tričiću i Maliku Bajriću, bit će proučena u srijedu, 10. aprila 2019. godine, u 15:30 sati u sali Medrese, koja svake godine upravo na ovaj datum obilježava Dan vakifa i Dan škole, a ove godine, u istom terminu bit će upriličena i hafiska dova novim hafizima.

Podsjećamo, u ponedjeljak, 01. aprila 2019. godine, u Sarajevu, pred Komisijom Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini učenje Kur'ana napamet uspješno su okončali učenici Medrese Cazin Talha Tričić Malik Bajrić te time stekli časnu titulu hafizul-Kur'an.

Talha Tričić, maturant ove škole, rođen je 31.10.2000. godine u Šturliću kod Cazina, od oca Sulejmana i majke Razije, s Kur’anom se druži od osnovne škole.

Malik Bajrić, sin hfz. Muharema i Amele, učenik drugog razreda Medrese, rođen je 02.04.2002. godine u Bosanskoj Krupi. Obojica su hifz učili pred muhaffizom hfz. Mehmedom-ef. Kudićem, profesorom Cazinske medrese.

Učenje pred Komisijom za hifz Rijaseta Islamske zajednice u BiH, koju su činili kurra hafiz dr. Dževad Šošić, hfz. dr. Dževad Hrvačić, mr. hfz. Abdulaziz Drkić i hafiz Muhamed Čajlaković,  otpočelo je 18.03.2019. te nakon petnaestodnevnog uspješnog učenja okončali 01. aprila 2019. godine.

Završnom učenju posljednjeg dijela Kur'ana, pored Komisije za hifz, prisustvovali su roditelji, uža porodica i prijatelji, te muhaffiz hfz. Mehmed-ef. Kudić.

Related posts