Zločin u Ljutočkoj dolini: Tužilaštvo BiH zatražilo veću kaznu za Sašu Ćurguza

Tužilaštvo BiH je zatražilo veću kaznu za Sašu Ćurguza, bivšeg pripadnika Vojske Republike Srpske (VRS), zbog zločina počinjenog u Ripaču (općina Bihać), dok odbrana smatra da se suđenje treba ponoviti ili donijeti oslobađajuća presuda.

Pred Apelacionim vijećem Suda BiH iznijete su žalbe na prvostepenu presudu Saši Ćurguzu, koji je u martu 2017. osuđen na 15 godina zatvora zbog učešća u ubistvu najmanje 11 zarobljenika iz Ripača, koji su bačeni u jamu Bezdana (općina Bihać), te zbog nečovječnog postupanja.

Prema ovoj presudi, Ćurguz je osuđen i za nečovječno postupanje prema pet civila zatvorenih u “traktorskom servisu” u ljeto 1992. godine.

Tužilac Milanko Kajganić je kazao da Prvostepeno vijeće nije dovoljno cijenilo otežavajuće okolnosti, ne preciziravši o čemu je riječ. Naglasio je da ostaje kod navoda iznesenih u pisanoj žalbi.

Braniteljica Anja Loga smatra da je pogrešno zaključeno da je optuženi u junu 1992. bio na području općine Bihać, te tvrdi da je on angažovan u Ripaču tek 10. jula iste godine.

Prema njenim riječima, svjedoci u junu Ćurguza nisu vidjeli u Ripaču. Ona smatra da većina svjedoka ne zna ko je optuženi i da su za njega saznali tek nakon rata i od ostalih logoraša.

“Muhamed Anadolac jedini poznaje optuženog i on mijenja svoj iskaz na glavnom pretresu. U izjavama iz istrage ne spominje optuženog, a na glavnom pretresu izjavljuje da mu je Ćurguz izbio jedan zub. Nema medicinske dokumentacije i govori da je pričao sa ostalim svjedocima. Vijeće nije kritički posmatralo izjave svjedoka”, rekla je Loga.

Također, navela je da Tužilaštvo nije izvelo nijedan dokaz o postojanju diskriminatorne namjere optuženog. Kako je kazala, svjedoci nisu vještačeni kako bi se utvrdio stepen njihove patnje.

Napomenula je da nijedan leš koji je ekshumiran iz jame Bezdana nije imao povrede u zatiljku od metka pištolja “magnum”.

“Vještak balističar je rekao da nijedno zrno ‘magnuma’ nije pronađeno. Svjedoci odbrane potvrđuju da je optuženi tek 1993. od svog djeda dobio pištolj ‘magnum’, a Vijeće ne želi da prihvati izjave ovih svjedoka”, kazala je Loga.

Prema njenom mišljenju, nijedan dokaz odbrane nije prihvaćen kao relevantan, a olakšavajuće okolnosti nisu dovoljno cijenjene.

Ćurguz se također obratio sudu, izrazivši žaljenje za sve žrtve i rekavši kako smatra da nije kriv za zločine koji su se desili.

Apelaciono vijeće će odluku o žalbama donijeti naknadno, prenosi Birn.

Related posts