Za bježanje sa časova kazna najmanje 110 eura

Nova školska godina u Austriji donijela je izvjesne novine za đake, prije svega kazne za bježanje iz škole, dok će đaci prvaci koji ne znaju dovoljno njemački da bi pratili nastavu, morati da pohađaju nove “razrede njemačkog jezika”.

Ukupno će od ove jeseni biti uspostavljeno oko 700 odjeljenja njemačkog jezika širom zemlje, a cilj tih odjeljenja je da mališani najpre nauče njemački kako bi mogli da pohađaju normalnu nastavu sa svojim vršnjacima.

U tim razredima imaće poseban program od 15 do 20 sati učenja njemačkog, dok će zajedno sa ostatkom razreda pohađati nastavu crtanja, muzičkog, fizičkog.

Nakon svakog tromjesječja provjeravaće se znanje njemačkog i oni će, ako ispune uslove standardizovanog testa, koji još nije izrađen, biti prebačeni u normalne razrede ili će dalje nastaviti, a najduže moguće da pohađaju zasebnu nastavu njemačkog je četiri tromjesječja.

Od ove školske godine pooštravaju se kazne za bježanje iz škole, tako da će đaci koji neopravdano budu izostali sa nastave četiri puna dana biti prijavljeni nadležnim opštinskim vlastima, a roditelje čeka kazna od najmanje 110 evra.

Pored toga, i kod najmanjeg nepoštovanja obaveze pohađanja škole direktori i nastavnici imaju mogućnost da preduzmu hitne mjere, od razgovora sa roditeljima, do ukora.

Inače, ove školske godine upisano je u Austriji oko 85.100 đaka prvaka.

Related posts