Vlada FBiH izdvojila milion maraka za izgradnju puta do Štrbačkog buka

Nacionalni park „Una“ osnovan je prije devet godina. Za to vrijeme privukao je veliki broj kako domaćih, tako i inostranih turista.

Na taj način ovaj kraj postao je veoma značajna turistička destinacija u Bosni i Hercegovini. No, veliki problem u razvoju je i putna komunikacija do najposjećenijeg dijela, vodopada Štrbački buk. Situacija bi se trebala značajno popraviti jer je osnivač, Vlada Federacije BiH, donijela Odluku kojom je za izgradnju puta prema Štrbačkom buku izdvojila milion maraka.

U Nacionalnom parku očekuju i dalju realizaciju kompletnog projekta kada je u pitanju asfaltiranje i modernizacija puteva prema Štrbačkom buku u ukupnoj dužini od 22 kilometra.

Prema riječima Amarilda Mulića direktora Nacionalnog parka “Una”, predračun radova ukazuje da će gore spomenuti iznos biti dostatan za modernizaciju i uređenje prilaznog puta iz pravca Orašca u dužini od 5-6 kilometara, što je samo jedna od faza u sveukupnom projektu poboljšanja cestovne infrastrukture u okviru parka.

rtvusk.ba

Related posts