Vijeće ministara BiH utvrdilo principe raspodjele međunarodne pomoći

U procentima, 62 posto za FBiH, 38 posto za RS te po 0,5 posto ove pomoći entiteti dodjeljuju Brčko distriktu

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o principima raspodjele materijalne i finansijske međunarodne pomoći za zaštitu i spašavanje.

Prema Odluci, međunarodna pomoć za zaštitu i spašavanje dijeli se po principu utvrđenom u procentima 62 posto za Federaciju Bosne i Hercegovine, 38 posto za Republiku Srpsku te po 0,5 posto ove pomoći Federacija BiH i Republika Srpska dodjeljuju Brčko distriktu BiH.

U skladu s ovom odlukom, federalni dio pomoći bit će raspoređen u jednakom omjeru na Federaciju BiH i 10 kantona, i to po 50 posto.

Raspodjelu međunarodne pomoći za zaštitu i spašavanje prema utvrđenim procentima vršit će Vijeće ministara BiH, a na prijedlog Koordinacionog tijela Bosne i Hercegovine za zaštitu i spašavanje.

Spriječiti širenje virusa Covid -19

Na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH donesena je i Odluka o ograničavanju kretanja i boravka stranaca u Bosni i Hercegovini kako bi se minimizirale posljedice i spriječilo širenje virusa Covid-19. 

Odlukom se ograničavaju kretanje i boravak stranaca koji nemaju važeće identifikacione dokumente na osnovu kojih se sa sigurnošću može utvrditi njihov stvarni identitet, koji nezakonito borave u BiH, koji su iskazali namjeru za podnošenje zahtjeva za azil i posjeduju važeću potvrdu o iskazanoj namjeri ili koji su podnijeli zahtjev za azil u BiH. 

Zabrana kretanja izvan centara

Ograničenja za ove strance odnose se na zabranu kretanja i boravka izvan centara u koje su smješteni.

Služba za poslove sa strancima, u saradnji s ovlaštenim policijskim službenicima entitetskih i kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova i Policije Brčko distrikta, strance koji u BiH imaju neki od ovih statusa, a koji se nalaze izvan centara, u skladu sa Zakonom o strancima, sprovest će u najbliži privremeni prihvatni centar, prema mjestu u kojem se stranac zatekne.

Ova odluka privremeno se primjenjuje do prestanka razloga za propisivanje ovih mjera, o čemu će Vijeće ministara BiH donijeti odluku.

Izvor: Avaz.ba

Related posts