Unapređenje transparentnosti u radu tužilaštava USK Borba protiv korupcije se nastavlja

Asima Huskić Kurjaković, Viši stručni saradnik za pravne poslove iz Odjela za privredni kriminal Tužilaštva USK, “uskočila” je u tešku ulogu portparola Tužilaštva USK koju je ranije obavljao izvrsni Adnan Tulić, koji će sada imati više vremena da se posveti istražiteljsko tužilačkim zadatcima.
Asima je postala poznata javnosti kantona kada je nedavno davala izjave na akciju hapšenja osumnjičenih za malverzacije sa ortopedskim pomagalima, i prema mnogim kolegama novinarima ona je sjajno obavila posao.

Odnosi sa javnošću i transparentnost u Tužilaštvu USK tek treba podići na viši nivo, za što su interes pokazale i međunarodne organizacije.

USAID-ov Projekt pravosuđa u BiH i Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona potpisali su Partnerski program podrške u okviru šireg projekta ove razvojne agencije, a koji se realizira u petogodišnjem periodu.

Partnerski program usmjeren na pružanje podrške ovom tužilaštvu potpisali su rukovoditeljica USAID-ovog Projekta pravosuđa u BiH Biljana Potparić-Lipa i glavna tužiteljica Unsko-sanskog kantona Fadila Amidžić.

Jedan od osnovnih ciljeva Projekta je pružanje podrške pravosudnim institucijama u BiH u nastojanjima da efikasno provode kaznene postupke u predmetima korupcije, zloupotrebe službenog položaja i drugim složenim predmetima privrednog i organizovanog kriminala.

Ukupno pet tužilaštava u BiH su odabrani kao partnerske institucije kojima će se pružiti podrška u radu tokom naredne dvije godine implementacije Projekta. Tokom petogodišnje implementacije aktivnosti, projektom će biti obuhvaćena sva tužilaštva u BiH, saopćeno je na stranicama Tužilaštva USK.

Stručna i tehnička pomoć koja se posredstvom Projekta pruža tužilaštvima u BiH odnosi se na unapređenje rada na pomenutim predmetima, unapređenje upravljačkih praksi, kao i na unapređenje transparentnosti u radu tužilaštava i jačanja dobrih praksi u odnosima s javnošću.

Related posts