Ukidanje srednjih nivoa Vlasti: Efikasno i ekonomično rješenje!

U Bosanskoj Krupi održan je Kolegij gradonačelnika i načelnika Unsko-sanskog kantona. U prvom dijelu sastanka gradonačelnik i načelnici su razgovarali o situaciji u lokalnim zajednicama, problemima s akcentom na investitore i privredna ulaganja, a u drugom je od strane gradonačelnika Grada Tuzle Jasmina Imamovića prezentirana inicijativa za ukidanje kantona u Federaciji BiH što su Krajišnici jednoglasno prihvatili i pružili podršku.

– Načelnici Unsko-sanskog kantona nastavljaju praksu koju su započeli prije tri mjeseca i danas smo razgovarali o svemu onome što nas muči, a toga ima zaista puno, barem što se tiče lokalnih zajednica u kantonu i u Federaciji, pa i u cijeloj BiH. Donijeli smo određene zaključke, jedan od njih je da ćemo tražiti sastanak sa kantonalnim premijerom do kraja aprila i sa federalnim do kraja maja, da vidimo šta mi kao lokalne zajednice možemo očekivati i da li je to usaglašeno sa našim strategijama koje su donesene – kaže domaćin sastanka načelnik Općine Bosanska Krupa Armin Halitović.

Svi prisutni su od strane načelnika Općine Bužim Zikrije Durakovića upoznati sa zaključcima sa posljednje sjednice Predsjedništva Saveza općina i gradova, odnosno aktivnostima koje slijede u narednom periodu poput Skupštine Saveza, ali i određenih pitanja koja se odnose na izmjenu pojedinih zakonskih rješenja.

– Razgovarali smo i o položaju investitora i mogu reći da je zajednički stav da mi u radu u lokalnim zajednicama najviše vremena moramo posvetiti privlačenju investitora po svim oblastima jer je način povećavanja broja zaposlenih. Iskazana je bezrezervna podrška svemu onome što je u zakonskim okvirima da se ti investitori privuku, da se održe na našim prostorima, u svakoj općini, i dogovoreno da ćemo u narednom periodu pokušavamo iznaći način da svi zajednički djelujemo pozitivno na te stvari, da iznalazimo rješenja u konkretnim problemima kao što je ovaj aktuelni u Bosanskom Petrovcu sa gospodinom Arifagićem – naglašava načelnik Duraković.

U drugom dijelu sastanka gradonačelnik Grada Tuzle Jasmin Imamović prezentirao je svoju inicijativu za promjenu Ustava FBiH, tj. ukidanje kantona u Federaciji koju smatra jedinim načinom ekonomski održivog razvoja, odnosno stvaranja boljih životnih uslova u našoj zemlji.

– Glavni je problem što smo svjetski rekorderi po broju ministara, poslanika, savjetnika, pomoćnika ministara, na broj stanovnika. U Federaciji je 111 premijera, 142 ministra, 300 pomoćnika ministara, 300 savjetnika premijera i ministara, na stotine poslanika, preko 1000 članova komisija kad su u pitanju skupštine kantona, a kad su u pitanju vanbudžetski fondovi isto tako blizu 1000. Hoćemo da umjesto 35 vanbudžetskih fondova bude 5, da se obezbijede uštede, a da u tim fondovima svaki kanton bude podjednako zastupljen. Mi u Federaciji iz PDV-a primamo 8,4%, a recimo gradovi i općine Republike Srpske tri puta više 24,5% jer nemaju kantone. Neka ostanu kantoni kao ustavna kategorija, kao teritorija, ali da se ukinu vlasti i nadležnosti prenesu na federalni i lokalni nivo. Tada bi građani u općinama imali 3, a možda i 4 puta više nego dana. Mogli bismo iz PDV-a davati poticaje i krenuti u brži ekonomski razvoj, a i Federacija bi imala 2,5 puta više sredstava. Uštede bi na godišnjem nivou iznosile 400-500 miliona KM – objašnjava gradonačelnik Imamović.

Dosadašnje inicijative oko izmjene ustavnog sistema, kako kaže Imamović, propale su jer se odmah išlo na Dejtonski sporazum što je nemoguće, da sve velike sile sjednu za isti sto i da se svi oko svega slože.

– Ali možemo vidjeti šta je do nas u Federaciji. To je moguće. Trebamo prije svege mijenjati hronološki, za početak Vašingtonski ustav iz ‘94 pa da vidimo onda ako se nekad steknu uslovi za Dejtonski. Treba riješiti više problema. Mi u jednoj državi imamo 13 država, 3 entiteta i 10 kantona, pa dajte da skinemo odmah 10 kantona kao država, neka ostanu kao teritorije i to je suština ideje. Imate neke 3.5 milijarde da podijelite između Federacije i lokalnih zajednica, da ostvarite velike uštede i postignete potpunu promjenu paradigme, potpunu ravnopravost građana bez obzira na to koje su nacije i u kojem dijelu Federacije žive – dodaje Imamović.

Inicijativa za ukidanje kantona je podržana od strane krajiških gradonačelnika i načelnika. Smatraju je efikasnim i ekonomičnim rješenjem.

– Ovo je nešto u čemu će politika voditi glavnu riječ. Ne kažem da na to pitanje treba gledati kroz politiku, nego se treba posvetiti analizama, činjenicama, pokazateljima koji će ovu inicijativu prezentirati u pravom svjetlu javnosti i svim zainteresiranim krugovima kako bi ona bila tretirana onako kako zaslužuje – rekao je načelnik Duraković

Gradonačelnik Imamović nastavlja prezentaciju svoje ideje. U narednom periodu razgovarat će sa ostalim načelnicima i gradonačelnicima, vjerskim zajednicama, interesnim grupama.

– Nikoga ne bih politički prozivao jer je će to onda biti politička inicijativa. Ja bih išao sa ovim argumentima da dođu do što većeg broja građana, da ozbiljno partije ili stranke koje participiraju u Parlamentu FBiH razmotre inicijativu kada ona bude na stolu, a neće je razmotriti ozbiljno ukoliko mi to ne objasnimo velikom broju građana i ukolika anketa građana ne pokaže da oni to žele. Smatram da u ovom momentu za nas nema drugog izlaza, da je jedino rješenje izmjena Ustava FBiH i smanjenju broju država u državi BiH – zaključuje gradonačelnik Jasmin Imamović.

Related posts