U Švedskoj otvorena prva cesta koja puni baterije električnih vozila

Prva elektrificirana cesta koja može puniti baterije električnih automobila i kamiona otvorena je u Švedskoj.
Oko dva kilometra električne šine je ugrađeno u javnu cestu u blizini Štokholma, ali tu nije kraj, jer je vlada već izradila mapu za širenje mreže ovakvih cesta u budućnosti.

Švedska je za cilj postavila da postane potpuno neovisna od fosilnog goriva do 2030. godine, a to zahtjeva smanjenje od 70 posto u sektoru transporta.

Tehnologija koja stoji iza elektrifikacije ceste između aerodroma Arlanda u Štokholmu i logističkog centra izvan glavnog grada ima za cilj riještiti problem punjenja baterija električnih automobila te učiniti proizvodnju baterija pristupačnom.

Energiju automobil preuzima kontaktom pokretne “ruke” na dnu automobila sa dvije šine ugrađene u cestu. Ukoliko dođe do preticanja, ruka se automatski odvoji od šine.

Elektrificirana cesta je podjeljena na dijelove od 50 metara, a svaki dio je pod naponom samo kada je vozilo iznad njega. kada se vozilo zaustavi, struja se isključi. Sistem može izračunati potrošnju energije vozila i tako podijeliti trošak po vozilu i korisniku.

“Dinamičko punjenje” omogućava korištenje manjih baterija, kao i smanjenje troškova njihove proizvodnje. Kamion logističke kompanije PostNord, koji je nekada koristio dizel, postao je prvo vozilo koje je koristilo cestu.

Iza ovog projekta je konzorcij eRoadArlanda, a njegov predsjednik Hans Sall tvrdi da se postojeća vozila i putevi mogu adaptirati kako bi se koristila ova tehnologija.

Švedska posjeduje oko pola miliona kilometara puteva od čega 20.000 km otpada na autoputeve.

“Ako elektrificiramo 20.000 km autoputa, to će biti dovoljno. Udaljenost između dva autoputa nigdje nije veća od 45 km, a električni automobili već mogu preći tu udaljenost bez potrebe za novim punjenjem baterije. Neki vjeruju da će biti dovoljno i ako elektrificiramo 5.000 km autoputa”, kazao je Sall.

Related posts