U BiH više od 400.000 nezaposlenih, najviše KV radnika i ljudi sa srednjom stručnom spremom

Među nezaposlenima daleko je više žena, 57 posto

Na dan 31.augusta 2019. u BiH je bilo 406.848 osoba na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja, saopćeno je iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH.

U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih osoba je manji za 361 osobu ili 0,06 posto. Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje, 233.146 ili 57,31 posto su žene.

Nezaposlenost se povećala u FBiH za 965 osoba (0,31 posto), dok se smanjila u RS-u za 1.070 osoba (1,20 posto) i u Brčko distriktu BiH za 156 osoba (2,06 posto).

U strukturi osoba koje traže zaposlenje, zaključno sa 31.augusta 2019. godine: NKV radnika je 111.788 ili 27,48 posto, PKV-NSS 7.399 ili 1,82 posto, KV 127.945 ili 31,45 posto, VKV 1.629 ili 0,40 posto, SSS 114.603 ili 28,17 posto, VŠS 6.677 ili 1,64 posto i VSS 36.807 ili 9,05 posto.

Najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine osobe sa trećim stepenom obrazovanja KV radnici 31,45 posto, te radnici sa SSS 28,17 posto.

U augustu je brisana ukupno 16.381 osoba sa evidencija službi zapošljavanja. Od ovog broja zaposleno je 9.287 osoba.

Istovremeno je za 10.583 osoba prestao radni odnos, dok su poslodavci u ovom periodu prijavili potrebe za zapošljavanjem 5.352 nova radnika.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u julu 2019. godine, broj zaposlenih osoba u BiH iznosio je 821.791, a od toga je 351.714 žena. U odnosu na juni 2019. godine broj zaposlenih osoba povećao se za 0,1 posto, a broj zaposlenih žena se smanjio za 0,2 posto.

Stopa registrovane nezaposlenosti za juli 2019. godine iznosila je 33,1 posto i u odnosu na juni 2019. godine ostala je nepromijenjena, navodi se u saopćenju.

Related posts