U BiH samo šest neuropedijatara, roditelji u panici pomoć traže van zemlje

Trenutno je u BiH prisutan deficit specijalista pedijatara, a posebno subspecijalista iz neuropedijatrije. U Bosni i Hercegovini trenutno ima samo šest neuropedijatara, od tog broja dvoje ih radi na Pedijatrijskoj klinici Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Istovremeno, povećana je incidenca prijevremeno rođene djece koja zahtijevaju neurorazvojno praćenje, a roditelji su zbog nedovoljnog broja neuropedijatara u panici, jer na preglede dugo čekaju ili su primorani pomoć zatražiti van zemlje.

“Na Pedijatrijskoj klinici postojala su tri neuropedijatra koja nisu stizala da se pobrinu za svu djecu i sada nakon smrti doktora Smaila Zubčevića, možete zamisliti kako će dva neuropedijatra stizati sve – nikako. Djecu će primiti ukoliko se radi o napadu i hitnom slučaju, ali ukoliko želite redovnu kontrolu termin ne možete dobiti. Nema nikakvih naznaka da će se KCUS pobrinuti za novog specijalistu, a najosjetljivija kategorija djece svaki dan snosi posljedice. Pored svih problema koje imamo trebamo se brinuti gdje dijete odvesti privatno van države. Neuropedijatri koji rade na Pedijatrijskoj klinici su divne osobe i stručnjaci, ali nisu mađioničari da se pobrinu za sve pacijente. Gdje ide novac koji izdvajamo za zdravstvo”, pita se jedna zabrinuta majka.

Da je smrt profesora Smaila Zubčevića, koji je važio za jednog od najboljih stručnjaka u BiH, dodatno usložnila već komplikovanu situaciju, slažu se i na KCUS-u, ali tvrde da se zakazivanje pregleda u Neuropedijatrijskom savjetovalištu pravi prema medicinskim prioritetima te da nije tačno da primaju samo hitne slučajeve.

“U cilju prevazilaženja situacije nastale smrću profesora Smaila Zubčevića, na Neuropedijatrijsko odjeljenje prebacili smo dva najbolja specijalizanta koji će se u narednom periodu educirati iz oblasti neuropedijatrije. Konkursom je primljeno pet specijalizanata i bit će primljena još dva, ako dobijemo saglasnost Kantonalnog i Federalnog ministarstva zdravlja. To je najviše što u ovom trenutku KCUS može učiniti”, kazali su nam s KCUS-a.

Osim povećanog broja prijevremeno rođene djece, s KCUS-a ističu da priliv neuropedijatrijskih pacijenata na Disciplinu za zdravlje djeteta u posljednje 2-3 godine ima trend porasta i zbog napretka Neonatalne i Pedijatrijske intenzivne njege koje omogućavaju preživljavanje kritično bolesne djece, koja često zahtijevaju neurološko praćenje i tretman, neadekvatne trijaže pacijenata iz primarne zdravstvene zaštite, kontinuirane potrebe za neuropedijatrijskim konsultativnim pregledima i EEG interpretacijama za hospitalizirane pedijatrijske pacijente na drugim klinikama KCUS-a te pojačanog priliva neuropedijatrijskih pacijenata iz cijele Bosne i Hercegovine.

“Obim posla prevazilazi postojeće kapacitete ljekara subspecijalista neuropedijatrije. Pored zbrinjavanja hospitaliziranih neuropedijatrijskih pacijenata, Neuropedijatrijsko savjetovalište radi svaki dan, a obuhvata pregledi dojenčadi, male djece, školske djece i adolescenata, EEG registracije i interpretacije navedenih uzrasta djece i UZ mozga dojenčadi. Kontrolni pregledi se zakazuju, pacijenti s pogoršanjem se primaju bez najave i po potrebi hospitaliziraju. Neurološki pregledi navedenih kategorija djece su vrlo složeni i traže dosta vremena. Nerijetko se radi o djeci koja imaju ozbiljne smetnje u komunikaciji te je pregled dodatno otežan. Razgovori s roditeljima su dugotrajni i opširni. Zbog rastućeg broja pacijenata i dužine trajanja pregleda, postojeći kadar ne može odgovoriti enormnim zahtjevima”, ističu s KCUS-a.

klix.ba

Related posts