Vlada FBiH: 3.000.000 KM Željeznicama FBiH

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je Odluku o dodjeli sredstava Javnom preduzeću Željeznice Federacije BiH d.o.o. na ime finansijske pomoći u okolnostima pandemije COVID-19 u iznosu 3.000.000 KM. a sredstva utvrđena su u budžetu Federacije BiH za 2020. i bit će dodijeljena JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo u vidu subvencije. Namijenjena su za isplatu plaća, isključivo do visine minimalno utvrđene bruto plaće u Federaciji BiH, uključujući doprinose i pripadajuće poreze i tekuće troškove poslovanja. Federalno ministarstvo prometa i komunikacija je zaduženo da sa JP Željeznice Federacije BiH d.o.o.…

Read More