Održimo tlo na životu, zaštitimo biodiverzitet tla - obilježen Svjetski dan tla

Svjetski dan tla održava se svake godine 5. decembra od svoga utemeljena 2013. godine na konferenciji Organizacije za hranu i poljoprivredu (FAO) održanoj u Rimu. Svake godine se obilježava pod određenim temama, kojima se želi istaći utjecaj tla na naše živote. Ovogodišnji slogan pod kojim se obilježava Svjetski dan tla je “Održimo tlo na životu, zaštitimo bioraznolikost tla“. Na ovaj način skreće se pažnja na bioraznolikost u tlu i brojne organizme u tlu koji na prvi pogled nisu vidljivi. Otprilike 8 milijardi živih organizama živi u šačici zemlje. I zato je važno…

Read More