Porezna uprava FBiH: Ako želite pravednu državu platite porezni dug

Porezna uprava Federacije BiH je pozvala porezne obveznike da do 31. decembra ove godine uplate porezne dugove i 2021. započnu bez te vrste dugova. – Blagovremenim plaćanjem poreznih obaveza doprinosite izgradnji pravednog društva i zakonitom poslovanju koje je za vas najbolji i najsigurniji način poslovanja. Posebno podsjećamo porezne obveznike koji imaju porezni dug koji je nastao zaključno do 31. decembrom 2016. godine, da uplatom ovog duga do 31. decembra ove godine imaju mogućnost da ostvare pravo na otpis zateznih kamata na javne prihode u iznosu od 0,04 posto dnevno ili…

Read More

Rok za otpis zateznih kamata 31. decembar 2020. godine

Porezna uprava Federacije BiH podsjeća porezne obveznike da je do isteka roka za otpis zateznih kamata ostalo još 29 dana i poziva obveznike koji imaju dugovanja po osnovu javnih prihoda nastala sa 31.decombrom 2016. godine da do 31.decembra 2020. godine iskoriste pogodnosti Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode i oslobode se zateznih kamata. Shodno odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode, kamata koja je nastala po osnovu dospjelih, prijavljenih, a nenaplaćenih javnih prihoda sa…

Read More