Skupština USK usvojila Budžet USK za 2018. godinu

Zastupnici u Skupštini Kantona usvojili su budžet za ovu godinu u iznosu od skoro 224 miliona maraka. U odnosu na nacrt, budžet je veći za oko pet miliona maraka. Veći je i ako ga usporedimo sa prošlogodišnjim za 2%.

I dok u opoziciji tvrde da je budžet nerealan, pozicija je ubijedena da će ovakvim budžetom biti moguće izvršiti sve obaveze prema korisnicima. Kažu, mnogo je pozitivnog u ovogodišnjem budžetu od povećanja plata obrazovanju, policiji i zdravstvenim radnicima do izdvajanja za poljoprivredu. Unsko-sanski kanton je konačno dobio budžet.

Usvojen je u predloženom iznosu od 223 milona i 916 hiljada maraka, rukama 17 skupštinski zastupnika. Tok rasprave mogao se predvidjeti, jer obično kada se raspravija o važnim pitanjima, poput raspodjele novca, stajališta opozicije i pozicije su dijametralno suprotna. U Klubu A-SDA nisu za ovakav budžet. Slično, u SDP-u kažu da je budžet sa aspekta prihodovne strane predimenzioniran i da njegovo izvršenje neće biti realizirano u tekućoj fiskalnoj godini.

Za razliku od A-SDA i SDP-a, Laburisti su podržali predloženi budžet. Ističu da je ovaj dokument trebao ranije biti usvojen kako bi institucije sistema nesmetano funkcionisale. U SDA ističu kako je rast poreznih prihoda u odnosu na prošlu fiskalnu godinu evidentan, što ohrabruje, ako se uzme u obzir činjenica da oni čine ukupno 75 posto planiranih prihoda.

Prozvali su opoziciju zbog nepodržavanja budžeta, iako je u velikoj mjeri udovoljeno njihovim zahtjevima. Budžet je, prema riječima premijera Huseina Rošića, po mjeri svih njegovih korisnika, tako da će, tvrdi, sve obaveze biti uredno servisirane.

Premijer dodaje da su rashodi u u tekućoj budžetskoj godini oko 200 miliona, a ostatak od 24 miliona bit će utrošeno na izmirenje obaveza iz ranijih godina, kredite, kamate i donacije. – piše rtvusk.

Related posts