SIPA podnijela Izvještaj o počinjenim krivičnim djelima i izvršiocima protiv pet fizičkih i dva pravna lica

Dana 30.3.2018. godine policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (u daljem tekstu: SIPA) su u okviru predmeta „Bosnalijek“, Tužilaštvu Bosne i Hercegovine podnijeli Izvještaj o počinjenim krivičnim djelima i izvršiocima, protiv pet fizičkih lica, jednog državljanina BiH i četiri strana državljana, kao i dva strana pravna lica.

U izvještaju se navodi postojanje osnova sumnje da su pomenuta lica počinila krivična djela „Organizovani kriminal“ iz člana 250. KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelima „Zloupotreba položaja ili ovlasti“ iz člana 383. KZ FBiH i „Pranje novca“ iz člana 209. KZ BiH.

Naime, istragom je utvrđeno da su navedena lica u toku 2016. i 2017. godine, postupajući suprotno poslovnim interesima kompanije Bosnalijek DD Sarajevo, ustupili potraživanja od dva strana pravna lica, koja su uredno izvršavala svoje obaveze, takođe stranom pravnom licu, koje je zadržalo za sebe najmanje 3.600.000 KM, a što je omogućeno zaključivanjem ugovora o ustupanju potraživanja i prikriveno obavljanjem transakcija između više evropskih zemalja.

U istom periodu, navedena lica su sredstva Bosnalijeka u višemilionskom iznosu iskoristili za kupovinu dionica Bosnalijeka, što su prikrili obavljanjem transakcija između računa pravnih lica iz ukupno šest zemalja.

Related posts