Sindikat policije USK: Ako se ne nastavi socijalni dijalog sa Vladom USK, slijede protesti i štrajkovi

Neisplaćene naknade koje nemaju karakter plate duže od jedne godine povod su za sazivanje press konferencije Sindikata Policije Unsko-sanskog kantona. Kako je ovom prilikom istaknuto, u cilju zaštite prava iz radnog odnosa, Sindikat je najavio i određene mjere, a ne isključuju i štrajk.

Naknade za prevoz na posao i s posla nisu isplaćene od aprila prošle godine, a naknada za liječenje teže oboljelih uposlenika i njihovih članova uže porodice, kao i naknada za umrline, od maja 2017.godine. Zaposlenici Policije koji su penzionisani čekaju otpremnine od septembra, također prošle godine. No, ono što posebno ističu jeste hitno postupanje u rješavanju problema koji je proistekao odjavom svih uposlenih sa zdravstvenog osiguranja, a koji je nastao nakon što je došlo do podjele budžeta unutar Ministarstva.

U Sindikatu policije traže i naknadu za korištenje godišnjeg odmora za 2017. godinu, isplatu jednog zaostalog toplog obroka iz ove godine i uplatu kolektivnog osiguranjaza sve uposlenike Ministarstva unutrašnjih poslova prema odredbama Kolektivnog ugovora. Razlog za sazivanje press konferencije prije svega je taj što je, kako su izjavili ovom prilikom, socijalni dijalog sa Vladom- Unsko-sanskog kantona prekinut 10. aprila ove godine.

Ukoliko ne dođe do nastavka dijeloga iz Sindikata su najavili korištenje određenih metoda pritisaka. Ne isključuju štrajk upozorenja, javne proteste, a u krajnjem slučaju i generalni štrajk.

/rtvusk.ba

Related posts