Semafori budućnosti po mjeri pješaka

Iako su pješacima već dati načini da donekle kontrolišu semafore, fizički tasteri uglavnom ne donose velike promjene, te ne utiču bitno na bezbjednost tokom prelaženja ulice. Austrijski istraživači mogli bi da ponude rješenje za ovaj problem, a u obliku semafora koji će se baviti namjerama pješaka.

Naime, radi se o semaforima koji su opremljeni kamerama, zahvaljujući čemu mogu da detektuju pješake koji namjeravaju da pređu ulicu. Sistem „računarskog vida“ skenira određenu površinu, te semaforu šalje signal kada se jedan ili više pešaka pojavi na poziciji koja je označena kao mjesto za prelaženje ulice.

Čitav proces se odvija za nekoliko sekundi, te kreatori tvrde da je kraći od vremena koje je nekom pješaku potrebno da dohvati fizički taster u okviru običnog semafora. Pored toga sistem je fleksibilan, pa može da produži trajanje zelenog svjetla ukoliko detektuje veću grupu ljudi na prelazu, ili se vrati na crveno svjetlo odmah pošto primijeti da na prelazu nema pješaka.

Ovo nije samo eksperimentalni projekta, te bi prvi ovakav semafor trebalo da se pojavi u Beču do kraja 2020. godine. Proći će još neko vrijeme dok ovakvi sistemi ne zamijene fizičke tastere širom svijeta, ali je ovo ipak važan korak u smjeru bezbjednijeg pješačkog života.

(Engadget)

Related posts