Rudnici uglja u FBiH do kraja marta moraju finalizirati planove prestrukturiranja

Do kraja marta rudnici uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH) bi trebalo da finaliziraju svoje planove prestrukturiranja, potvrđeno nam je u Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije.

Prema dosadašnjim pokazateljima, u rudnicima nema viška rudara, naprotiv, ima ih manje, dok uposlenika u drugim djelatnostima pri rudnicima ima viška, a takvih je, primjera radi, u dva rudnika i to 1.800 uposlenih.

– U toku su aktivnosti na izradi planova prestrukturiranja rudnika. Dva rudnika su uradila plan prestrukturiranja i Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ih je vratila na doradu. Razlog je što nisu ispoštovani svi elementi u uputama koje je dostavila Vlada FBiH, te se očekuje da će do kraja februara ta dva rudnika finalizirati plan prestrukturiranja. Drugi rudnici su dobili rok od 90 dana za finaliziranje planova prestrukturiranja, te se očekuje da će se to završiti do kraja marta 2020. godine – stoji u pisanom odgovoru iz Ministarstva energije, rudarstva i industrije FBiH koji potpisuje ministar Nermin Džindić.

Navode kako u rudarskom sektoru ima manjak rudara, a višak uposlenika koji nisu rudari.

– Broj rudara će ostati na istom ili sličnom nivou, dok će se broj radnika nerudara u rudarskom sektoru smanjiti. Prema dostavljenim planovima za dva rudnika, cirka 1.800 radnika nerudara predstavljaju višak, te će se praviti planovi i programi za zbrinjavanje viška radnika, nakon što se kompletira cjelokupan plan reorganizacije rudarskog sektora – navode.

Upitali smo da li Program prestrukturiranja općenito elektroenergetskog sektora u FBiH znači i smanjenje broja uposlenika u elektroprivredama u FBiH.

– Zakonom o električnoj energiji u FBiH utvrđeno je da će prestrukturiranje postojećih elektroprivrednih preduzeća biti izvršeno u skladu s Programom o prestrukturiranju elektroenergetskog sektora u FBiH. Prva aktivnost bit će formiranje Operatora distributivnog sistema (ODS), odnosno, pravno i upravljačko razdvajanje djelatnosti distribucije od ostalih elektroprivrednih djelatnosti (proizvodnja, snabdijevanje, trgovina) unutar elektroprivreda – kažu.

Dodaju da će ova obaveza biti realizirana tako što će elektroprivrede registrirati preduzeća za djelatnost distribucije koja će biti u njihovom vlasništvu.

– Unutar Faze jedan definisane su, između ostalog, i aktivnosti u vezi s alokacijom sredstava, obaveza i zaposlenih po djelatnostima, gdje će se na osnovu detaljne analitike, utvrditi model realizacije ovih aktivnosti. Utvrđenim modelom, na koji će ovo Ministarstvo i Vlada FBiH dati saglasnost, će biti definisan tačan broj potrebnih radnika po djelatnostima, te će se utvrditi da li postoji eventualni višak radnika, te shodno navedenom i eventualno pravljenje programa zbrinjavanja viška radnika – odgovoreno nam je iz Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

Izvor: Faktor.ba

Related posts