Projekt „Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja“

Na nivou države Bosne i Hercegovine implementira se Državni projekt „Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja“ za osiguranje izgradnje dvije vrste stambenih jedinica: neprofitnih socijalnih stanova i stambenih jedinica za stanovanje uz pripomoć u institucijama socijalne zaštite.

Na području USK projekt će se provoditi u gradu Bihaću i općinama Ključ i Velika Kladuša, gdje se za Grad Bihać predviđa izgradnja stambene zgrade sa 38 stambenih jedinica ,općinu Ključ izgradnja stambene zgrade sa 16 stambenih jedinica i općinu Velika Kladuša izgradnja stambene zgrade sa 20 stambenih jedinica.

Danas je u prostorijama Ministarstva zdravstva rada i socijalne politike, uz predstavnike Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, predstavnika Općine Velika Kladuša i Ministra zdravstva, rada i socijalne politike potpisan Sporazum o saradnji na implementaciji ovog državnog projekta na području u općine Velika Kladuša.

Prethodno je Vlada Unsko-sanskog kantona svojom Odlukom dala saglasnost ministaru Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike za zaključenje Sporazuma za provođenje ovog državnog projekta.

Ukupna vrijednost projekta za općinu Velika Kladuša iznosi 1.423.623,00 KM, od čega su 1.129.772,00 KM kreditna sredstva i 298.871,00 KM sredstva općine Velika Kladuša.

Nakon potpisavanja ovog Sporazuma o saradnji slijedi potpisivanje istih sporazuma za Grad Bihać i Općinu Ključ.

Related posts