Preko milion maraka za Informatičko tehičke sisteme, a za doktore nema novaca?

Zavod zdravstvenog osiguranja planira potrošiti preko milion maraka za održavanje IT sistema, za nabavku računara i opreme 46.800,00 KM, proširenje postojećih IT sistema e ortopedija 381.316,74 KM, održavanje licenci 27.378,00 KM, tehnička podrška serverskih platformi 25.200,00 KM, nadogradnja PIS infosys 3.510,00 KM, održavanje jedinice zdr.informacionog sistema 298.841,40 KM, održavanje e iskaznica 39.312,00 KM, održavanje e recepata 84.240,00 KM, održavanje Oracle licenci 2.298 KM, migracija sistema na nove servere 11.700,00 KM, optički kablovi 25.000,01 KM, adaptacija server sobe 17.550,00 KM i održavanje ostale opreme i stalnih sredstava 26.325,00 KM, što je sve ukupno 1.028.081,75 KM.
Zaimljivo jer u pregovorima sa sindikatima doktora i stomatologa, koji sutra stupaju u štrajk, pomiju se dvije varijante za rješenje njihovih zahtjeva za povećanje boda i osnovice spominje se upravo milion, u drugoj varijanti milion i 400 hiljada maraka. Više novca, navodno nema, a ljekarima da bi se u potpunosti ispunili zahtjevi trebalo bi oko 4 miliona maraka iz Zavoda zdravstvenog osiguranja.
Osim činjenice da su troškovi Zavoda USK za IT poput troškova NASA, ostaje činjenica da oni nisu spremni ljekarima izaći u susret više nego što potroše u navedenu namjenu. Ipak, nezadovoljstvo doktora nije usmjereno tamo gdje je novac kojeg traže, nego na adresu ministarstva zdravstva koje bez ZZO ne može riješiti zahtjeve ljekara.

Related posts