Poskupljuju vozački ispiti: Novi Pravilnik o polaganju stupa na snagu u 2018.

Cijena polaganja vozačkog ispita s dolaskom 2018. godine trebala bi da bude viša za nekoliko stotina konvertibilnih maraka u odnosu na dosadašnju, potvrđeno je za Radiosarajevo.ba u Ministarstvu prometa i komunikacija BiH.

Naime, ovo državno ministarstvo provodi završne aktivnosti na donošenju Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače u kojem će se utvrditi broj časova koji je potreban za sticanje vozačke dozvole za određenu kategoriju koja je usklađena sa izmjenama zakona iz februara 2017. godine.”Nacrt pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače je prošao javnu raspravu. Utvrđeni prijedlog će biti dostavljen nadležnim organima za obrazovanje entiteta, kantona i Vladi Brčko distrikt radi dobijanja mišljenja, čime će se utvrditi broj časova koji je potreban za sticanje određene kategorije i podkategorije. Očekujemo da senajkasnije u januaru 2018. godine okonča procedura izrade i Pravilnik uputi na objavu u Službeni glasnik BiH“, rečeno je za Radiosarajevo.ba u u Ministarstvu za promet i komunikacije BiH.Ono zbog čega je pravilnik još uvijek u izradi jeste Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u BiH, koji je u parlamentarnu proceduru uputio poslanik Momčilo Novaković, a kojim se drugačije tretira pitanje sticanja „D“ kategorije vozačke dozvole u odnosu na Zakon na snazi. Po njegovom potvrđivanju od strane Parlamentarne skupštine BiH ide na objavu u Službeni glasnik BiH, poslije čega stupa na snagu.
Kako nam je rečeno, prijedlog Zakona podrazumijeva da se, umjesto propisane podkategorije „D1“ i dvije godine iskustva, što se pokazalo da nije dobro rješenje, za „D“ kategoriju može polagati ispit i sa stečenom „B“ ili „C“ kategorijom ili „D1“ podkategorijom i da kandidat ima vozačku dozvolu najmanje dvije godine.

“Ovim Pravilnikom biti će i donesena Odluka o jedinstvenim minimalnim proračunskim elementima vrijednosti nastavnog sata iz pružanja prve pomoći, kao i Odluku o jedinstvenim minimalnim proračunskim elementima vrijednosti nastavnog sata iz teoretskog i praktičnoga dijela osposobljavanja kandidata za vozače koju će donijeti Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine”, rečeno nam je.Stupanjem na snagu ovih odluka, uspostavit će se osnov za utvrđivanje minimalne vrijednosti nastavnog sata za oblast osposobljavanja kandidata za vozače. To znači da će autoškola moći da utvrđuje cijene koje ne mogu biti niže od propisanih minimalnih vrijednosti, a sve u cilju zaštite procesa osposobljavanja kandidata i poboljšanja procesa obuke.Upravo, povećanje cijena vozačkih ispita najviše je tražila Asocijacija autoškola BiH u namjeri da zaštite najnižu cijenu jednog časa kao osnove za oporezivanje.”Po prethodnom zakonskom rješenju iz 2012. godine, kada je državno ministarstvo odredilo najnižu cijenu jednog časa za polaganje od 20 KM po času, dešavalo se da zbog slabe kontrole autoškola neke odrede fisknu cijenu od 10 do 15 KM po času, uz mogućnost da kandidat za polaganje vozačkog ispita ne prođe kroz sve časove s instruktorom. Upravo ovo je dovelo do toga, da ukupna cijena polaganja vozačkog ispita na kraju u nekim autoškolama bude nekoliko stotina KM” objašnjava za Radiosarajevo.ba Član Upravnog odbora ove Asocijacije Zdravko Ivić.

Ivić nam pojašnjava da će kada se odredi nova fiksna cijena časa obuke, a ona bi trebala najmanje da iznosi od 25 do 30 KM, zasigurno poskupiti i polaganje vozačkog ispita u prosjeku od oko 400 KM.

Poskupljenje bi moglo dovesti i do gašenja mnogih autoškola u BiH, ali Ivić zaključuje kako je “bolje da se ugase oni koji ne rade kako treba”.Svakako, stupanjem na snagu ovoga Pravilnika eliminisat će se nelojalna konkurencija i neprirodno niska cijena koja je prisutna kod nekih autoškola, a koja ide na uštrb kvaliteta procesa osposobljavanja, te zasigurno poboljšati proces osposobljavanja kandidata i samog procesa obuke, ističu u Ministarstvu prometa i komunikacije BiH.

Related posts