Počela sjednica Predsjedništva BiH

Na prijedlogu dnevnog reda su i izvještaj Vijeća ministara BiH o aktivnostima u okviru procesa evropskih integracija

Stanje u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini u vezi s povećanim prilivom migranata u BiH jedna je od tačaka dnevnog reda koja bi trebala biti razmatrana na trećoj redovnoj sjednici Predsjedništva BiH, koja je u toku.

Na prijedlogu dnevnog reda sjednice su i izvještaj Vijećа ministara BiH o aktivnostima u okviru procesa evropskih integracija BiH te Prijedlog odluke o prihvatanju sporazuma o statusu između BiH i Evropske unije o aktivnostima koje provodi Agencija za evropsku graničnu i obalnu stražu na teritoriji BiH.

Predviđeno je i razmatranje prijedloga odluke o pokretanju postupka za vođenje pregovora radi zaklјučivanja sporazuma o izmjeni Sporazuma između Vijeća ministara BiH i vlade Republike Azerbejdžan o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša.

Članovi Predsjedništva BiH trebali bi se izjasniti i o Priјеdlоgu оdlukе о prihvаtаnju spоrаzumа i оdrеđivаnjе pоtpisnikа zа spоrаzum о еkоnоmskој sаrаdnji Vijeća ministаrа BiH i Vijećа ministаrа Rеpublikе Аlbаniје te spоrаzum о еkоnоmskој sаrаdnji BiH i Rеpublikе Sjeverne Маkеdоniје.

Related posts