Pedizborni skup SDA u Bosanskom Petrovcu

Sinoć je u Bosanskom Petrovcu održan predizborni Skup SDA na kojem su se kandidati za Skupštinu USK, parlament FBiH i BIH, predstavili građanima.

Borba za BiH nije samo borba za državu. To je borba i za ideju koja se ogleda u bogatstvu različitosti koje se međusobno susreću i obogaćuju. Boreći se za multietničku, multureligijsku i multikulturnu BiH, bosanskohercegovački patrioti se bore da sačuvaju jednu od najvećih tradicionalnih evropskih vrijednosti – suživot ljudi različitih vjera, nacija, kultura, tradicija, običaja i svjetonazora.

(STABILNOST, RAZVOJ I INTEGRACIJE)

Related posts