Ništa od konverzije kredita u švicarskim francima u konvertibilne marke

Federalna vlada nije prihvatila Prijedlog zakona o konverziji kredita s valutnom klauzulom u švicarskim francima u konvertibilne marke, kojeg su podnijeli poslanici u Prestavničkom domu Parlamenta Federacije BiH – članovi Komisije za ispitivanje zakonitosti plasmana kredita u švicarskim francima Mirza Ganić, Sanel Razić, Radoslav Luburić, Vjekoslav Bakula, Dženan Đonlagić, Hasan Muratović i Azra Hadžiahmetović.

Stav Vlade FBiH je da bi primjena predloženih rješenja stvorila pravnu nesigurnost u zemlji zbog retroaktivnih elemenata u Zakonu. Također bi dovela u pitanje ravnopravnost korisnika kredita s valutnom klauzulom u eure koji imaju čak i dvostruko veće kamatne stope od kredita odobrenih s valutnom klauzulom u švicarskom francima.

Primjena ovakvog zakona bi federalni budžet izložila riziku i mogućem deficitu u slučaju osporavanja banke zbog predloženih zakonskih rješenja i traženja nadoknade štete. Postoji i rizik od ugrožavanja finansijske stabilnosti i poslovanja banke, što može dovesti u pitanje sigurnost njenih deponentata i drugih povjerilaca.

Vlada smatra da problem treba rješavati dobrovoljnim dogovorom banaka i komintenta, tako da, naprimjer, postojeći krediti u švicarskim francima budu konvertovani u eure ili konvertibilne marke po uvjetima za ovu vrstu kredita.

Predmetom dobrovoljnog rješavanja trebaju biti komintenti (isključivo fizičke osobe) kojima odobreni iznosi kredita ne prelaze 150.000 KM u skladu sa Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga i koje su koristile kredite za rješavanje stambenog pitanja.

Rješavanje problema bi trebalo da se odnosi samo na postojeće kreditne partije fizičkih osoba, a ne, kako je to predloženo, na osobe koje su na neki način riješili ovo pitanje i one koji su kredite koristili u poslovne svrhe. Mišljenje Vlade FBiH je i da bi ponuđena rješenja trebala biti bazirana i na pružanju olakšica komintentima, kao što su, između ostalog, reprogram dug i otpis dijela kamate.

Related posts