(NE)Diskriminaciji porodilja

U Bihaću je održan sastanak sa ženama porodiljama iz lokalne zajednice , a kojeg je organiziralo Udruženje Žene ženama Sarajevo u saradnji sa Organizacijom „Glas žene“ Bihać u okviru Programa održivosti organizacija civilnog društva u Bosni I Hercegovini, sektor Prava žena uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Učesnici/ce sastanka su bili majke porodilje, poslanik iz Parlamenta FBIH, predstavnici Centra za socijalni rad Bihać, Centra za socijalni rad Cazin , predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova USK –a ,predstavnici/e OCD, te predstavnici medija.

Na sastanku se razgovaralo o postignutim rezultatima u kampanjama (NE)Diskriminacija porodilja u FBIH i Šutnja nije zlato kako na USK –a tako i u Federaciji BiH , te o iskustvima prilikom ostvarivanja prava na porodiljsku naknadu i problemu nasilja i seksualnog nasilja nad ženama i djecom u BiH.
Čuli smo prilično neugodna i obeshrabrujuća iskustva majki porodilja prilikom ostvarivanja prava na porodiljsku naknadu u USK. Svi prisutni složili su se da je USK i dalje na marginama društva kada je u pitanju porodiljska naknada a pogotovo porodiljska naknada za nezaposlene porodilje koja iznosi 100,00 KMjednokratno i čeka se više od godinu dana. A što u odnosu prema podacima iz drugih Kantona predstvlja najgori Kantonu u Federaciji.
Podršku rješavanju ovih problema dali su svi prisutni učesnici sastanka , i posebno su istakli da bi bilo dobro da Organizacija „Glas žene „ sa majke porodilje organizuju okupljanje i otvoreno istupe prema vlastima sa zahtjevom za rješavanje problema diskrimancije porodilja i drugih problema u ostvarivanje porodiljske naknade.

Podršku ovoj inicijativi odnosno donošenju Zakona o zaštiti porodica sa djecom u Federaciji dao je poslanik u Federalnom Parlamentu , gosp. Ismet Kurić , koji je između ostalog izjavio : „Stojim na rasploganju ovoj inicijativi i lično ću se zalagati za donošenje ovog Zakona kroz moje djelovanje u Parlamentu Federacije BiH“

Na kraju je zaključeno , da potrebno pokrenuti tematsku sjednicu u Parlamentu Federacije za pokretanje procedure hitnog donošenja Zakona o zaštiti porodice sa djecom , posebno jer se porodilje sa USK –a nalaze u najtežoj situciju u odnosu na porodilje drugih kantona .

Related posts