Kombiteks Bihać postoji s razlogom

Izgradnjom saobraćajnice kroz krug nekadašnjeg preduzeća Kombiteks u Bihaću, te elektro, vodovodne i kanalizacione infrastrukture, biće kompletiran projekt buduće industrijske zone na ovom lokalitetu u Bihaću.

Kako nam je kazao stečajni upravnik Kombitexa Šefik Smlatić, upravo je okončan projekt izgradnje nove elektro-mreže, instalirana je i puštena pod napon digitalna trafo-stanica, te su osigurani svi preduvjeti za nesmetano i kvalitetno snabdijevanje privrednih subjekata koji ovdje zakupljuju prostore.

20 preduzeća

Sve se dešava u okvirima buduće poslovno-stambene zone nazvane Kombitex 1957. Bihać.

– Također, pored završetka projekta izgradnje nove elektro-mreže, izradili smo i idejni projekt glavnog distributivnog cjevovoda sa priključkom na regionalni cjevovod, čime je zacrtani cilj uspostavljanja ključnih preduvjeta za nesmetano poslovanje poslovne zone u cjelini na neki način dobilo konačne obrise. Navedeno podrazumijeva da smo osigurali kvalitetnu i funkcionalnu saobraćajnu komunikaciju sa budućim priključkom na zaobilaznicu, da više ne postoje ni tehničke ni pravne barijere za nesmetan priključak na elektromrežu, kanalizacionu mrežu koja je spojena na gradski kolektor, PTT mrežu, da je riješeno pitanje odvoza smeća i nakon što se završi i postavi glavna distributivna vodovodna cijev, zadatak će biti izvršen, kazao nam je Smlatić.

U više od dvadeset privrednih subjekata koji obavljaju poslovne aktivnosti u kupljenim proizvodnim pogonima i halama Kombitex d.d. Bihać u stečaju i u preduzećima u krugu, angažirano je preko 100 radnika.

Planirano je da se polovinom februara u fabrici koja je u vlasništvu Ent comerca d.o.o. Bihać pokrene proizvodnja stolarije svih profila na bazi cijelog spektra materijala koji će služiti za proizvodnju stolarije. Već su formatirane proizvodne linije zadnje generacije, na kojima će stalna radna mjesta dobiti u prvoj fazi proizvodnje više od dvadeset radnika koji će biti nosioci razvoja fabrike u budućnosti.

– Što se tiče saobraćajnice, nakon niza konsultacija sa odgovornima, završen je idejni projekt saobraćajnice sa priključkom na zaobilaznicu te je uz drugu potrebnu dokumentaciju predat u gradsku upravu sa zahtjevom za izdavanje urbanističke saglasnosti. Cijenim da će nadležne službe Grada Bihaća u najkraćem mogućem vremenu izdati urbanističku saglasnost, nakon čega ću dostaviti inicijativu Gradskoj upravi, odnosno kabinetu gradonačelnika da se na prvoj sjednici Gradskog vijeća donese odluka o proglašenju poslovno-stambene zone, kao i odluka o proglašenju javnog interesa i odluka o eksproprijaciji zemljišta koje se nalazi izvan granica industrijskog prostora Kombitexa u stečaju, a preko kojeg treba da prođe saobraćajnica do zaobilaznice. Nakon toga, preostaje još da se donese odluka o osnivanju poslovno-stambene zone Kombitex 1957. a da jedan od osnivača pored novih vlasnika imovine koja je bila u vlasništvu Kombitexa u stečaju bude i Grad Bihać, čime će biti stvorene sve pretpostavke za dalje razvijanje i osavremenjivanje cijelog kompleksa, kazao nam je Smlatić.

Modna revija

A Kombitex još ima i poštivaoce u tekstilnoj industriji, a mlađe generacije uče o njemu.

Na prijedlog studenta četvrte godine Tekstilnog fakulteta Bihać Semira Kavazića, kao i njegovog profesora, dr. Irfana Hošića, u drugoj polovini ove godine u Kombitexu u stečaju, održaće se modna revija sa ciljem da se ukaže na značaj modne industrije, kao i njen utjecaj na razvoj ekonomski održive zajednice.

– Tekstilni kombinat Kombitex i nakon toliko vremena i svega onog što ga je zadesilo i dan-danas ima snage da inspiriše, da bude putokaz novim naraštajima, da pošalje poruku da je sa razlogom rođen i da će sa razlogom i dalje postojati, kaže Smlatić.

(Izvor: Radiobihac.com)

Related posts