Ko sve u BiH ima pravo na diplomatski pasoš?

Prema evidenciji Ministarstva spoljnih poslova BiH za 2016. godinu, kako saznajemo, izdato je 337 diplomatskih pasoša. Od toga 27 osobama sa listi A i B i 310 diplomatskih pasoša zaposlenima u Ministarstvu spoljnih poslova BiH.

“U toku mandata ministra spoljnih poslova BiH Igora Cnadka izdati su diplomatski pasoši osobama koje u skladu sa Parvilnikom imaju pravo na diplomatski pasoš i to državnim službenicima zaposlenim u Ministarstvu i osobama sa listi A i B. Ministarstvo spoljnih poslova nije obilo zahtjev za izdavanje, odnosno poništilo diplomatski pasoš osobama koje u skaldu sa Pravilnikom imaju pravo na takvu vrstu putne isprave”, saopštili su iz ove institucije.

Shodno Pravilniku o izdavanju displomatskoh pasoša od 2014. u kojem je navedeno kome se i pod kojim uslovima diplomatski pasoš izadje, priložene su i liste A i B funkcionera na nivou Bosne i Hercegovine koji imaju pravo na ovaj dokument. Tako se diplomatski pasoš izdaje:

– funkcionerima organa, organizacija, odnosno institucija u Bosni i Hercegovini određenih u listi A, kao i bivšim funkcionerima koji su navedeni u listi i koji su tu funkciju obavljali od dana stupanja na snagu Ustava Bosne i Hercegovine;
– funkcionerima organa, organizacija, odnosno institucija u Bosni i Hercegovini određenih u listi B;
– zaposlenima koji imaju diplomatski status u sjedištu Ministarstva;
– članu državne delegacije Bosne i Hercegovine;
– diplomatskom kuriru;
– diplomatskom osoblju Bosne i Hercegovine, konzularnom funkcioneru BiH i vojno diplomatskom osoblju BiH, kao i njihovim bračnim partnerima i djeci sa tačno preciziranim uslovima
– drugim osobama državljanima Bosne i Hercegovine za koje ministar smatra da su od posebnog interesa za BiH;
– diplomatski pasoš izdaje se i osobi koja po odluci Predsjedništva, Parlamenta, Savjeta ministara i nadležnog ministarstva Bosne i Hercegovine odlazi na rad u međunarodne organizacije na dužnost diplomatskog ranga.

LISTA “A”

1. Predsjedavajući Predsjedništva BiH
2. Članovi Predsjedištva BiH
3. Predsjedavajući Predstavničkog doma PS BiH
4. Predsjedavajući Doma naroda PS BiH
5. Poslanici oba doma Parlamentarne skupštine BiH
6. Predsjedavajući Savjeta ministara BiH
7. Ministri u Savjetu ministara BiH
8. Zamjenici ministara u Savjetu ministara BiH
9. Predsjednik Ustavnog suda BiH
10. Predsjednik Suda BiH
11. Glavni tužilac Tužilaštva Bosne i Hercegovine
12. Direktor Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine
13. Direktor Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH
14. Direktor Granične policije Bosne i Hercegovine
15. Direktor službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine
16. Direktor Obavještajno-bezbjednosne agencije Bosne i Hercegovine
17. Načelnik Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH
18. Sudije Ustavnog suda BiH
19. Predsjednik Federacije BiH
20. Potpredsjednici Federacije BiH
21. Predsjednik Republike Srpske
22. Potpredsjednici Republike Srpske
23. Predsjednik Vlade Federacije BiH
24. Predsjednik Vlade Republike Srpske
25. Bivši ambasadori i generalni konzuli BiH koji su radeći u Ministarstvu spoljnih poslova BiH proveli najmanje 10 godina, od čega najmanje pet godina na poslovima ambasadora ili generalnog konzula pod uslovom da nisu zaposleni u privatnom sektoru
26. Oficiri za vezu Predsjedništva BiH sa Međunarodnim sudom u Hagu
27. Oficir za vezu Bosne i Hercegovine u SECI/SELEC
28. Guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine
29. Bivši članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine
30. Bivši predsjedavajući Savjeta ministara Bosne i Hercegovine
31. Bivši ministri inostranih poslova Bosne i Hercegovine

“Osobe iz tačke 25., 29., 30. i 31. ostvaruju pravo na diplomatski pasoš na osnovu funkcije koju su ranije obavljali samo u slučaju kada to pravo ne koriste po drugom osnovu koji je propisan Pravilnikom. Kada su u pitanju bivši funkcioneri to se odnosi na one koji su funkcije obavljali od dana stupanja na snagu Ustava Bosne i Hercegovine. Bivši članovi Predsjedništva BiH, bivši predsjedavajući Savjeta ministara BiH i bivši ministri inostranih poslova BiH neće moći ostvariti pravo na diplomatski ukoliko su krivično kažnjavani ili se protiv njih vodi postupak ili ukoliko se radi o funkcioneru koji je smijenjen ili nije okončao mandat”, saopštili su za N1 u Ministarstvu spoljnih poslova BiH.

LISTA “B”

1. Šefovi kabineta i savjetnici članova Predsjedništva BiH
2. Generalni sekretar Predsjedništva BiH
3. Šef protokola Predsjedništva BiH
4. Šef službe za odnose sa javnošću Predsjedništva BiH
5. Ombudsmeni za zaštitu ljudskih prava BiH
6. Ministri u Vladi Federacije BiH
7. Ministri u Vladi Republike Srpske
8. Po dva vjerodostojnika vjerskih konfesija u Bosni i Hercegovini koji su članovi Međureligijskog savjeta Bosne i Hercegovine
9. Predsjedavajući Predstavničkog doma Paralamenta Federacije BiH
10. Potpredsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH
11. Predsjedavajući Doma naroda Parlamenta Federacije BiH
12. Potpredsjedavajući Doma naroda Parlamenta Federacije BiH
13. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske
14. Potpredsjednici Narodne skupštine Republike Srspke
15. Predsjedavajući Vijeća naroda Republike Srpske
16. Potpredsjedavajući Vijeća naroda Republike Srpske

/N1

Related posts