Hitna pomoć i vatrogasci će od petka imati prednost nad vozilima političara u BiH

U Službenom listu BiH objavljene su Izmjene i dopune Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH kojim se vozilima Hitne pomoći i vatrogasnim vozilima daje prvenstvo prolaza nad automobilima bosanskohercegovačkih političara.

Riječ je o izmjenama i dopunama zakona koje je inicirao zastupnik SBB-a u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Damir Arnaut koji je ranije izjavio da je nedopustiva praksa da vozila koja koriste funkcioneri različitih nivoa vlasti imaju prednost nad onim vozilima koja su u misiji spašavanja života i zdravlja građana te njihove sigurnosti.

Do sada je članom 125. Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini bilo propisano da vozila pod pratnjom (prema definiciji iz Zakona to su motorna vozila opremljena uređajima za davanje posebnih zvučnih i svjetlosnih znakova, a u praksi vozila koja prevoze funkcionere različitih nivoa vlasti u BiH) imaju pravo prvenstva prolaza nad svim drugim vozilima, uključujući i vozila službe Hitne pomoći i vatrogasna vozila.

Prema izmjenama i dopunama zakona, koje stupaju na snagu u petak (22. 12) u Zakonu o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini u članu 125. stav (3) iza riječi: “osim u odnosu na” dodaju se riječi: “vozila službe Hitne pomoći i vatrogasna vozila kada posebnim uređajima daju svjetlosne i zvučne znakove”.

Arnaut je kao jedan od argumenata za usvajanje izmjena i dopuna zakona naveo i da je primarna svrha člana 125. zakona da doprinese sigurnosti osoba koje se posebno štite, a ne da im omogući prvenstvo prolaza i izuzetak od drugih odredbi zakona u svim situacijama.

Related posts