Grad Bihać nudi 20 parcela za kupovinu svim zainteresiranim fizičkim i pravnim licima

Grad Bihać želi omogućiti svim zainteresiranim fizičkim i pravnim licima da kupe zemljišta-parcele u vlasništvu Grada Bihaća.

– Ovim putem Gradska uprava Bihaća objavljuje popis parcela koje će u narednom periodu putem javnog nadmetanja biti ponuđene potencijalnim kupcima. Pozivamo sva zainteresirana pravna i fizička lica da se pismom namjere ili usmeno u Službi za imovinsko-pravne odnose i katastar nekretnina obrate za sve informacije u vezi s kupovinom ponuđenih nekretnina u vlasništvu Grada Bihaća – stoji u saopćenju gradske administracije.

Riječ je o 20 atraktivnih parcela u Poslovnoj zoni Kamenica, te na Ceravcima, Prisjeki, Repušinama i Novom naselju – Ribić. U resornoj Službi za imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina ističu da je na ponuđenim parcelama predviđena izgradnja stambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih objekata. – piše Faktor.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Službi za imovinsko-pravne odnose i katastar nekretnina Grada Bihaća svakim radnim danom od 7:00 do 15:30 sati ili na broj telefona 037/229-660.

Osnovne informacije, spisak ponuđenih nekretnina i njihove lokacije možete pogledati na web linku.

Br. parcele Površina(m²) Lokacija Namjena

1.6256/57 616 Novo naselje Ribić Stambeni objekat

2.6256/58 688 Novo naselje Ribić Stambeni objekat

3.6256/59 644 Novo naselje Ribić Stambeni objekat

4.6256/97 672 Novo naselje Ribić Stambeni objekat

5.6256/98 602 Novo naselje Ribić Stambeni objekat

6.6256/161 431 Novo naselje Ribić Stambeni objekat

7.2081/29 416 Repušine Stambeni objekat

8.2081/30 556 Repušine Stambeni objekat

9.2081/31 813 Repušine Stambeni objekat

10.9675/1 663 Prisjeka Stambeno-poslovni objekat

11.4449/5 297 Ceravci Stambeno-poslovni objekat

12.4449/6 322 Ceravci Stambeno-poslovni objekat

13.4449/7 329 Ceravci Stambeno-poslovni objekat

14.4449/8 463 Ceravci Stambeno-poslovni objekat

15.4449/9 479 Ceravci Stambeno-poslovni objekat

16.4449/10 423 Ceravci Stambeno-poslovni objekat

17.2131/21 3704 Poslovna zona Kamenica Poslovni objekat

18.2131/23 4066 Poslovna zona Kamenica Poslovni objekat

19.2131/24 4129 Poslovna zona Kamenica Poslovni objekat

20.2131/25 3908 Poslovna zona Kamenica Poslovni objekat

 

Related posts