Dvije trećine domaćinstava u BiH ima pristup internetu

U BiH je prošle godine oko 66 posto domaćinstava imalo pristup internetu, a 33,3 posto nije, dok je 63,6 posto domaćinstava imalo pristup računaru.

Prema istraživanju Agencije za statistiku BiH, najčešće navedeni razlozi zbog kojih domaćinstvo nema pristup internetu je taj da nemaju potrebu za njim, i to 51,1 posto, a 41,8 posto se izjasnilo da ne posjeduje vještine.

Kada je riječ o vrsti interneta koji se koristi u domaćinstvima, 62,9 posto ima fiksni širokopojasni priključak kao što su ADSL, DSL, VDSL, kablovska, optička vlakna ili satelitska.

Istraživanje je vršeno na uzorku od 9.066 domaćinstava, a podaci su prikupljeni kombinovanim metodama, telefonskim anketiranjem i anketnim upitnikom metodom licem u lice.

Za ova istraživanja su uključena samo ona domaćinstva koja imaju barem jednog člana dobi između 16 i 74 godine.

/srna

Related posts