Djeca prose umjesto da idu u školu

Mobilni tim za prevenciju prosjačenja koji djeluje pri JU Centar za socijalni rad KS-a svakodnevno obilazi sarajevske ulice. Obaveze Mobilnog tima su i evidentiranje, identificiranje djece i njihovih potreba, uspostavljanje kontakta sa djecom te evidentiranje problema sa kojima se suočavaju djeca i njihovi roditelji.

Motivacija

Kako nam je kazala Mirsada Poturković, stručna savjetnica za informisanje u Centru za socijalni rad KS-a, članovi Mobilnog tima utvrđuju i uzroke boravka na ulici, te informišu djecu i njihove roditelje o uslugama koje mogu dobiti u općinskim službama socijalne zaštite.

– Posvete se i motiviranju roditelja da djecu vrate u školu, pribave identifikacione dokumente s ciljem ostvarivanja osnovnih dječijih prava kao što su pravo na obrazovanje, zdravstvenu i socijalnu zaštitu, te intervencije sa policijom, općinskim službama socijalne zaštite i tužilaštvom na suzbijanju organizovane trgovine djecom i organizovanog prosjačenja, istakla je Poturković. Dodala je da Mobilni tim ima obavezu kontaktirati općinsku službu socijalne zaštite na čijem je području zatečeno dijete ili žena sa bebom u prosjačenju.

Nadležna općinska služba na temelju zaprimljenih informacija do kojih dođe nakon provedenih radnji, iz okvira svojih nadležnosti donosi odluku o koracima koje će poduzimati na zaštiti djeteta.

– Broj djece koju je Mobilni tim zaticao u prosjačenju smanjen je u odnosu na prethodne godine. Broj djece koja se u toku godine privremeno izuzimaju iz biološke porodice zbog prosjačenja i smještaju u odgovarajuće ustanove dječije zaštite nije zanemarljiv.

Prijava

U posljednjih pet godina iz porodica je zbog prosjačenja izuzeto najmanje 10 djece godišnje. Do izuzimanja djece dolazi nakon što stručni tim službe socijalne zaštite utvrdi da je trenutno život i zdravlje djeteta ugroženo i da je u cilju njegove zaštite nužno donijeti odluku o privremenom izuzimanju iz porodice i zbrinjavanju, naglasila je Poturković. Dodala je da svaki građanin može prijaviti prisustvo djece u prosjačenju na telefone općinske službe socijalne zaštite, na broj telefona Mobilnog tima 061/583-007, a u poslijepodnevnim satima na 122.

/oslobodjenje.ba

Related posts