Dedić: Priprema projekata po standardima EU-a

Federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo i federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudin Dedić sastali su se danas u Sarajevu sa visokim zvaničnicima Evropske investicijske banke (EIB) i predstavnicima JASPERS programa – zajedničke inicijative Evropske komisije i EIB-a.

EIB već nekoliko godina provodi u Federaciji Bosne i Hercegovine projekt WATSAN koji ima za cilj poboljšanje vodoopskrbe i infrastrukture odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda kako bi se poboljšalo stanje u javnom zdravstvu i smanjilo zagađenja voda. U projekat je uključeno 20 općina, a predviđeno je 60 miliona eura kreditnih sredstava EIB-a i jednaki iznos vlastitog učešća uključenih općina, koje se smanjuje osiguranjem grant sredstava iz IPA fondova EU i drugih izvora.

Dakle, ukupna finansijska vrijednost projekta je 121,3 miliona eura. Prošle godine, na zahtjev Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, ovaj angažman EIB-a u našoj zemlji je produžen do polovine 2021. godine.

Pored projekta WATSAN, tema razgovora bilo je i buduće korištenje IPA II sredstava i provođenje Strategije aproksimacije u sektoru okoliša, odnosno usklađivanja pravnih propisa BiH sa propisima EU na području okoliša – EAS, koju je Vijeće ministara usvojilo prošle godine. Usvajanje ove strategije na državnom nivou bio je preduslov za planiranje dalje EU pomoći u sektoru okoliša u okviru IPA II, a JASPERS program će pružati savjete i podršku nadležnim institucijama u daljem planiranju i provedbi projekata u ovom sektoru.

– U narednom periodu čekaju nas brojni izazovi vezani za pripremu projekata po standardima Evropske unije. Da naš rad na tom polju bude što kvalitetniji, trebat će nam podrška evropskih institucija, njihovo iskustvo i znanje – kazao je ministar Dedić.

Dodao je kako se nada da će se JASPERS tim sa svojim stručnošću aktivno angažirati i pomoći BiH da poveća apsorpciju EU fondova u vodoprivredi i općenito u sektoru okoliša.

– Usvajanjem Strategije aproksimacije za okoliš prošle godine omogućen je pristup IPA fondovima u sektoru okoliša, a JASPERS je od iznimne pomoći institucijama i krajnjim korisnicima u procesu izrade dobrih projekata da na odgovarajući način apliciraju za finansiranje svojih projekata, ali i pruža podršku i u narednoj fazi, odnosno za praćenje i evaluaciju projekata. Ovo je vrlo važno za našu državu, kako bismo iskoristili adekvatno sva sredstva koja su nam na raspolaganju – navela je ministrica Đapo.

Predstavnici EIB-a izrazili su zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom sa Vladom Federacije BiH, te spremnost da svoj angažman intenziviraju u narednom periodu. Pokretanje aktivnosti JASPERS programa, učesnici sastanka očekuju već početkom ove godine, saopćeno je iz Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Izvor: Fena

Related posts