Danas u devet sati prva redovna sjednica Skupštine Unsko-sanskog kantona

Prva redovna sjednica Skupštine Unsko-sanskog kantona, počinje danas u 09,00 sati u Bihaću.

Dnevni red:

1. Poslanička pitanja;
2. Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju Unsko-sanskog kantona za period januar-mart 2019. godine;
3. Prijedlog Finansijskog plana JU “Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona” Bihać za 2019. godinu;
4. Rebalans Plana rada i poslovanja ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o. Bosanska Krupa za 2018. godinu;

 

Related posts