Danas postrojavanje veterana povodom godišnjice Prvog korpusa Armije RBiH

Ministarstvo za boračaka pitanja Kantona Sarajevo i boračka udruženja KS prigodnim manifestacijama obilježavaju 26. godišnjicu formiranja Prvog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine.

Prvog dana obilježavanja godišnjice, jučer je odata počast šehidima i poginulim borcima na mazarjima Kovači, kod Alipašine džamije i Stadionu, te grobljima Lav, Sveti Josip i Sveti Marko.

Današnji porgam manifestacije će početi u 15.30 sati na Trgu Prvog korpusa svečanim postrojavanjem veterena iz brigada Prvog korpusa sa ratnim zastavama. Učesnici defilea će zatim krenuti do mezarja na Kovačima, a veterani će uz put položiti cvijeće na Spomeniku ubijenoj djeci Grada Sarajeva i žrtvama NOR-a pred Vječnom vatrom.

Manifestacija će biti završena Akademijom u amfiteatru memorijalnog kompeksa Kovači od 18 do 19.15 sati.

Prvi korpus ARBiH formiran je 1. septembra 1992. godine u Sarajevu na prijedlog načelnika Vrhovne komande Oružanih snaga RBiH generala Sefera Halilovića, po odluci vrhovne komande OSRBiH, Predsjedništva RBiH i predsjednika Alije Izetbegovića.

Korpus je dao veliki doprinos u odbrani grada Sarajeva i BiH. Tri brigade iz ovog Korpusa ponijele su časne nazive “slavna”, a četiri počasne nazive “viteška”. Od pripadnika Prvog korpusa ARBiH 472 borca su nosioci navećih ratnih priznanja “Zlatni ljiljan”, a od tog broja je 238 posthumno, 29 pripadnika Prvog korpusa odlikovano je najvišim državnim priznanjem od strane Predsjedništva BiH i 19 pripadnika ratnim priznanjam “Srebreni štit”. Na časnom i slavnom putu borbe za slobodu 6.585 boraca Prvog korpusa je ugradilo svoje živote u temelje BiH.

Za doprinose odbrani Grada Sarajeva i BiH Prvom korpusu je dodijelna kolektivna Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva.

Related posts