Bužim: Šefik Alić, pomoćnik komandanta bataljona „Hamza“ na slobodi!

Danas je istekla zatvorska kazna za Šefika Alića iz Bužima koji je osuđen na 10 godina zbog navodnih ratnih zločina u augustu 1995. godine.

Apelaciono vijeće Suda BiH osudilo je Šefika Alića, bivšeg pripadnika 5. korpusa Armije RBiH, na 10 godina zatvora zbog zločina počinjenog u avgustu 1995. godine koje mu je stavljeno na teret.

Izvor: Sud BiH

Šefik Alić je, prema navodima optužnice, za vrijeme oružanog sukoba između Armije BiH i Vojske Srpske Krajine na teritoriju BiH i Republike Hrvatske, u svojstvu pomoćnika komandanta bataljona „Hamza“ za bezbjednost, 505. brigade 5. korpusa Armije BiH, postupao suprotno odredbama Ženevskih konvencija. Optuženi je, navodno, učestvovao u fizičkom i psihičkom zlostavljanju ratnih zarobljenika, te kao odgovorna osoba nije poduzeo sve nužne i razumne mjere da spriječi ili kazni počinioce.

Optužnica navodi da je optuženi 5. augusta 1995. godine učestvovao u vojnoj operaciji „Oluja“ za vrijeme koje su pripadnici bataljona „Hamza“ zarobili četiri pripadnika Vojske Srpske Krajine na teritoriji Republike Hrvatske. Optužnica dalje navodi da je optuženi preuzeo nadzor nad zarobljenicima i bio odgovoran za zaštitu života i njihove dobrobiti. Optuženi je, navodno, zajedno sa drugim osobama fizički i psihički mučio zarobljenike.

Optuženi je, navodno, propustio da spriječi Al Harabi Tewfika, nad kojim je, prema navodima optužnice, imao efektivnu kontrolu, da ima kontakt sa zarobljenicima. Al Harbi Tewfik je uz pomoć drugih regularnih vojnika bataljona „Hamza“u jednom momentu, navodno, ubio sva četiri zarobljenika iz vatrenog oružja. Optužnica navodi da je nakon samog događaja optuženi propustio da o ovim događajima obavijesti svoje nadređene, iako je znao ili imao razloga da zna za pogubljenje zarobljenika.

Tačke optužnice:

Optužnica tereti Šefika Alića za krivično djelo ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika iz člana 175. tačka a (nečovječno postupanje, ubistvo) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine u vezi sa članovima 21., 35. i sa članom 180., stav 1. i 2. (individualna i komandna odgovornost) istog zakona.

Related posts