Borba protiv korupcije

U organizaciji Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije , a pod pokroviteljstvom nekoliko stranih ambasada u BiH, u Sarajevu danas je organizirana radna konferencija posvećena uspostavi učinkovitog sistema borbe protiv korupcije u Bosni i Hercegovini.

Vladu Unsko-sanskog kantona i njen Tim za borbu protiv korupcije u Sarajevu zastupa Ervin Bibanović, ministar unutrašnjih poslova.

– Timovi za borbu protiv korupcije, na svim razinama vlasti, kordinirano djeluju na uspostavi sistema sa aspekta provedbeReformske agende za BiH 2015.-2018. godinu iz oblasti prevencije korupcije kao i Strategije za borbu protiv korupcije 2015.-2019., Akcijskog plana za njezinu provedbu te sektorskih strateških dokumenata. Ova aktivnost bitan je segment u u procesu EU integracija, ali prije svega naša obaveza da se, u ovoj fazi djelovanja na učinkovit nacin, prije svega bavljenjem s uzrocima nastanka korupcije i s tim u vezi preventivnim djelovanjem, suzbija ova društveno neprihvatljiva pojava, kaže ministar Bibanovic.

Related posts