Bivši vojnici VRS oslobođeni optužbe za zločin u Prijedoru

Vijeće Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine nakon održanog glavnog pretresa je dana, 26. jula 2018. godine izreklo presudu prema kojoj su optuženi Rade Vlasenko, Drago Končar i Milan Krupljanin oslobođeni optužbe za krivično djelo zločin protiv čovječnosti.

Riječ je o krivičnom dijelu iz člana 172. stav 1. tačka h), u vezi sa tačkama a) i k) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH), a sve u vezi sa članom 180. stav 1. i članom 29. KZ BiH.

Optuženi se oslobađaju optužbe da su u periodu od 24.5.1992. godine do polovine augusta 1992. godine, u okviru širokog i sistematskog napada vojske, policijskih i paravojnih jedinica Srpske Republike Bosne i Hercegovine na civilno nesrpsko stanovništvo općine Prijedor, u svojstvu pripadnika Vojske Srpske Republike Bosne i Hercegovine (kasnije Vojske Republike Srpske), znajući za takav napad, učestvovali, pomagali i poticali progon civilnog nesrpskog stanovništva na širem području Kozarca i okolnih mjesta u općini Prijedor, na vjerskoj, nacionalnoj i etničkoj osnovi.

Na osnovu odredbe iz člana 283. tačka d) ZKP BiH, prema optuženom Rade Vlasenko odbija se optužba da je neutvrđenog datuma u toku jula ili početkom augusta 1992. godine, nakon što je naoružan vatrenim oružjem došao u logor Trnopolje, zajedno sa pripadnikom Vojske Republike Srpske iz logora izveo tri zatočena civila, koje su odveli u mjesto Brđane, općina Prijedor na prinudni rad, kojom prilikom su pucanjem iz vatrenog oružja lišili života jednu osobu, čime bi počinio krivično djelo Zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h), u vezi sa tačkom a) KZ BiH i članom 180. stav 1. i članom 29. KZ BiH.

Related posts