Bihać: Projekat Inicijativa lokalnih vlasti

Projekat „Inicijativa lokalnih vlasti” (The Local Government Initiative – LGI) kojeg implementira Švicarska ambasada u BiH i USAID uz podršku Delegacije EU u BiH uskoro će biti predstavljen u Sarajevu . Projekat ima za cilj da pomogne entitetima i lokalnim vlastima širom Bosne i Hercegovine da otkriju sistemske probleme u načinima na koji su organizovane i finansirane, odnosno probleme koji ugrožavaju sposobnosti lokalnih vlasti da pruže adekvatne usluge stanovništvu.

Tim povodom bihaćki gradonačelnik Šuhret Fazlić razgovarao je sa Viarom Valtchanovom, Savjetnicom za socio-ekonomska pitanja i evropske integracije pri Delegaciji EU u BiH o značaju projekta i spremnosti gradske administracije da u njemu učestvuje.

U svrhu što bolje pripreme aktivnosti za realizaciju ovog projekta, EUSR je, u saradnji sa agencijom Prism Research & Consulting d.o.o., odlučio sprovesti posebnu studiju kao prvi korak u prikupljanju mišljenja lokalnih vlasti i zvaničnika. Istraživanje će biti sprovedeno u formi intervjua/ankete sa predstavnicima kancelarije načelnika i gradonačelnika u svim opštinama u BiH, kao i predstavnicima 10 kantonalnih vlada u FBiH.

Rezultati ovog istraživanje će se koristiti isključivo i jedino u svrhe pripreme realizacije projekta „Inicijativa lokalnih vlasti“ (The Local Government Initiative; LGI). Dio rezultata istraživanja će biti prezentovan i na svečanosti koja će biti održana 18. oktobra 2017. povodom početka projekta.

Related posts