Bihać: Prezentacija sistema za automatsko prepoznavanje registarskih tablica

Dana 11.10.2017.godine, MIBO komunikacije d.o.o., čelnim ljudima MUP USK-a, komesaru policije Koričić Muji, ministru Ramić Anelu kao i njihovim saradnicima, načelniku sektora za IKT Ćosić Jasminu i načelniku Prve PU Kozlica Amelu, prezentirali su i praktično upoznali sa mogućnostima koje nudi sistem za pro-aktivnu zaštitu i automatsko prepoznavanje registarskih oznaka. Sam sistem nudi niz mogućnosti, od automatske notifikacije ukradenih motornih vozila, ukradenih/izgubljenih registarskih tablica kao i registracije višestrukih prekršioca u saobraćaju.

Ovaj sistem je pilot projekat i kao takav u narednom periodu bit će testiran na području Unsko-sanskog kantona, a prva lokacija gdje će biti instaliran je grad Bihać odnosno područje koje pokriva Prva Policijska uprava.

Komesar policije i ministar MUP USK-a, složili su se je nabavka ovakvog sistema neophodna za Upravu policije MUP USK-a, iz razloga što bi policijskim službenicima svakako bio od velike koristi kad je u pitanju poboljšanje stanja sigurnosti na putevima Unsko-sanskog kantona.

Related posts