BH novinari dali podršku uposlenicima RTV Bihać: Nedopustiv atak na slobodu izražavanja

Upravni odbor Udruženja/udruge BH novinari i Linija za pomoć novinarima daju punu podršku uposlenicima RTV Bihać, koji su stupili u sedmodnevni štrajk upozorenja zbog neisplaćenih, a zarađenih pet plaća i izostanka redovnog finansiranja ovog medija iz javnog budžeta Općine Bihać.

Štrajk upozorenja pokrenula je Sindikalna podružnica Javnog preduzeća RTV Bihać, nakon što novinari i drugi uposlenici nisu uspjeli sa menadžmentom riješiti problem isplate ličnih dohodaka i transferiranja novca odobrenog kroz godišnji budžet Općine Bihać, koja je ujedno i osnivač ovog medija.

UO BH novinara smatra nedopustivim donošenje „političkih odluka“ o smanjenju ranije odobrenog granta, te uskraćivanje sredstava neophodnih za finansiranje troškova produkcije programa i plaća uposlenika.

– Finansijsko ucjenjivane medija, uskraćivanje plaća i drugi oblici kršenja finansijskih obaveza osnivača RTV Bihać predstavljaju nedopustiv atak na slobodu izražavanja, kao i kršenje prava novinara i medijskih djelatnika na plaćen i dostojanstven rad. Ugrožavanje finansijske stabilnosti javnog medija je istovremeno i ugrožavanje prava građana na javno informisanje i pluralizam informacija, posebno zaštićenih Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i temljenim slobodama, kažu u saopćenju BH novinari.

UO BH novinara zahtjeva od Općinskog vijeća Bihaća i gradonačelnika Šuhreta Fazlića da u najkraćem mogućem roku odgovore na zahtjeve Sinadikalne podružnice RTV Bihać, osiguraju sredstva za isplatu zaostalih plaća i stvore uvjete za normalan rad ovog javnog medija.

/oslobodjenje.ba

Related posts