Asfaltiranje bihaćkih ulica vremenski neizvjesno: EUROASFALT nije završio radove, izvođač radova asfaltiranja još nepoznat

Oko 12 km ili 54.000 metara kvadratnih bihaćkih ulica biće potrebno asfaltirati nakon završenog projekta nove kanalizacione mreže.

Sredstva za tu namjenu oko 1,8 miliona KM postoje, jer su planirana i gradskim budžetom koji je usvojen prošlog petka.

Kada će asfaltiranje stvarno i započeti još je neizvjesno jer procedura izbora izvodača još nije završena. U Zavodu za prostorno uredenje to pojašnjavaju činjenicom da još uvijek nije završena tenderska procedura zbog žalbi izvodača koji nije izabran.

Upravni postupak još je u toku u Federalnom uredu za žalbe što dodatno prolongira rokove. Ono što u Zavodu ističu je da, i kad bi ugovor o asfaltiranju bio potpisan, ne bi se moglo krenuti u ovaj posao jer ni firma EUROASFALT nije predala još ni jednu ulicu u koj su završeni radovi na novoj mreži odvodnje otpadnih voda. – piše rtvusk.

Related posts