VIDEO: Na današnji dan 1992. godine formirane su bihaćke brigade – ratni put i akcije Besmrtne i Legendarne!

501. Slavna brdska brigada formirana je 19. jula 1992. kao Prva bihaćka pješadijska brigada u mjestu Kamenica kod Bihaća s ciljem odbrane Bihaća i okoline od srpskog agresora. Iako brigada nije imala problema sa brojem ljudstva, glavni problem ove brigade kao i čitave Armije Republike Bosne i Hercegovine je predstavljao nedostatak oružja i vojne opreme, uprkos tome njen doprinos tokom Rata u Bosni i Hercegovini je bio izuzetno značajan i velik. 501. Slavna brdska brigada formirana je 19. jula 1992. u samom početku napada srpskih paravojnih formacija na opkoljeni Bihaćki…

Read More