121. sjednica Vlade USK: Usvojen Program javnih investicija

U Bihaću je danas zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona. Na današnjoj sjednici usvojen je Program javnih investicija Unsko-sanskog kantona. Na razočarenje premijera USK Huseina Rošića i članova Vlade konstatirano je da je Program gotovo identičan Nacrtu, unatoč činjenici da su, zbog manjkavosti i loše pripreme, produženi rokovi i date upute za dostavljanje projekata za ovaj program.

Program javnih investicija sadrži podatke o projektima po sektorima i podnosiocima prijedloga projekata, po izvorima, vrsti i načinu finansiranja u trogodišnjem periodu. Kriterij minimalne vrijednosti na kantonalnom nivou 500.000,00 KM, a kriterij minimalne vrijednosti na federalnom nivou 1.000.000, 00 KM . U međuvremenu, do izrade Prijedloga, nije zaprimljen niti jedan projekat koji zadovoljava zahtjeve. Osim projekata Aerodroma Bihać, Lječilišta Gata, projekata Kantonalne bolnice mnogi projekti nisu ispunjavali kriterije niti sadržavali ni svu potrebnu dokumentaciju.

U skupštinsku proceduru sa današnje sjednice Vlade upućen je prijedlog Strategije prema mladima, predlagača Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

– Cilj Strategije je stvaranje i provođenje politika prema mladim kroz višesektorski pristup uzimajući u obzir potrebe, zahtjeve i interese mladih. Strategijom se uspostavljaju kriteriji , u skladu sa evropskim načelima u radu javnih uprava kod provođenja politika prema mladima, definišu mjere i preporuke za rad sa mladima i uključivanja mladih u aktivno odlučivanje. Jedan od ciljeva je i poticanje te jačanje kapaciteta omladinskih udruženja, kaže Muhamed Ramić, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

Premijer USK Husein Rošić i ministri u Vladi Unsko-sanskog kantona u raspravi su istakli potrebu hitnog djelovanja u svim oblastima i na svim nivoima vlasti kako bi se mladim ljudima stvarala perspektiva te zaustavili trendovi iseljavanja. Vlada USK, konkretno, će planirati sredstva za omogućavanje zapošljavanja volontera u kantonalnim institucijama i ustanovama te poticanja programa zapošljavanja i pokretanja biznisa, rečeno je.

Na prijedlog Hazima Kapića Vlada je danas imenovala pregovarački tim u postupku potpisivanja odnosno pristupanju Kolektivnom ugovoru o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika doktora medicine i stomatologije u oblasti zdravstva na teriroriji Federacije Bosne i Hercegovine. Zadatak ovog tima je razmotriti prijedlog Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika doktora medicine i stomatologije u oblasti zdravstva na teriroriji FBiH i sagledati finansijsko stanje i mogućnosti Kantona za finansiranje zdravstvenog kadra na koji se odnosi Kolektivni ugovor, a na osnovu finansijskih pokazatelja Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko- – sanskog kantona.

Vlada Kantona usvojila je danas programe rada za 2018.godinu : Kantonalne komisije za koncesije, Kantonalnog zavoda za prostorno uređenje i planiranje, Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći, Kantonalne uprave CZ, Kantonalne uprave za inspekcijske poslove i Poljoprivrednog zavoda.

Related posts