Završena prva faza projekta “Mladi vatrogasci u akciji” u Bosanskoj Krupi

Nakon otpočinjanja realizacje aktivnosti na projektu prekogranične suradnje „Mladi vatrogasci u akciji“ u ovoj godini su predviđene dvije faze tog projekta. Prva faza za 2016. godinu je već realizirana a sačinjavala ju je aktivnost jednomjesečne obuke dobrovoljnog vatrogasca iz Bosanske Krupe, Kenana Mulalića, za specijalnosti vatrogasca-spasioca sa visina i na vodi.

Druga faza ovogodišnjih aktivnosti je ovih dana nastavljena u Bosanskoj krupi kroz nekoliko segmenata a koji su imali za cilj povećanja nivoa zaštite i spašavanja na području Općine Bosanska Krupa. Aktivnosti su relizirane u suradnji sa dvije organizacije iz Velike Britanije odnosno Škotske i to Acorn aid – Škotska i iz Thistle Medical Training & Services Ltd – Škotska.

Tokom proteklih nekoliko dana i boravka predstavnika ovih organizacija iz Škotske na području Općine uručene su donacije Domu zdravlja Bosanska Krupa u vidu medicinske opreme prvenstveno namjenjena za rad Hitne službe doma zdravlja a koju je donirala organizacija Acorn aid –Škotska.

Za potrebe rada „Centra za obuku vatrogasaca“ koji će djelovati u sastavu DVD Bosanska Krupa od strane Acorn aid – Škotska donirana su sredstva i oprema neophodna za izvođenje teoretskog i praktičnog dijela obuke iz prve pomoći.

Radi realizacije aktivnosti iz projekta prekogranične suradnje “Mladi vatrogasci u akciji” održan trening za članove DVD Bosanska Krupa i VD Bosanska Otoka iz prve pomoći “First aid level 1”!. Trening je realiziran uz pomoć instruktora iz Thistle Medical Training & Services Ltd – Škotska koji su trening obavili u okviru projektom planiranih aktivnosti.

Po završetku obuke polaznicima uručeni Certifikati o savladanoj obuci!

Projekat „Mladi vatrogasci u akciji“ se realizira u naredne tri godine nosioci projekta su DVD Bosanska Krupa, Global Fire&Rescue Partnerships i Općina Bosanska na čelu sa načelnikom Arminom Halitovićem. Svake kalendarskke godine aktivnosti se realiziraju u dvije faze a koje sačinjavaju obuke i treninzi u trening centrima u Velikoj Britaniji i održavanje vatrogasnog kampa u Bosanskoj Krupi sa obukom za specijalnosti spašavanje sa visina i na vodi.

Projektom će biti obuhvaćeni DVD Bosanska Krupa, VD Bosanska Otoka, Profesionalne vatrogasne jedinica, Službe za spašavanje civilne zaštite. Pored nosioca projektnih aktivnosti značajnu ulogu u projektu su uzele i respektabilne kompanije iz Velike Britanije iz domena proizvođača oprema za spašavanje sa visina i na vodi koje će donacijama opreme i sredstava opremiti dva tima za spašavanje na vodi i sa visina adekvatnom opremom

Za sve zainteresovane više informacija o radu i aktivnostima DVD-a možete pronaći na:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010717902409
https://www.facebook.com/DVD-Bosanska-Krupa-1692103084402520/

Related posts