Završena manifestacija Junski dani otpora na Srbljanskom platou

Na ratna dešavanja u junu 1992. godine na centralnom događaju manifestacije podsjetili su predstavnici vlasti Bihaća i Cazina te nosioci izvršnih i zakonodavnih funkcija USK. Poslana je poruka da se ne smiju zaboraviti dešavanja u junu ratne 1992. godine; kao ni borci koji su ostavili svoje živote na Srbljanskom platou u presudnim bitkama za odbranu tadašnjeg Bihaćkog okruga

Na herojske dane s prigodnim riječima podsjetili su Nijaz Malkoč kao domaćin, ministar za boračka pitanja Dževad Malkoč, ratni komandant Amir Avdić i Esad Bašagić te gradonačelnik Grada Bihaća Šuhret Fazlić i savjetnik gradonačelnika Grada Cazin Jusuf Bajrektarević kao i premijer Vlade USk Husein Rošić.

Savjetnik gradonačelnika Cazina Jusuf Bajrektarević, istakao je važnost zajedništva i sinergije u odbrani BiH što treba biti model za izgradnju BiH u narednom periodu.

Related posts