Zahvaljujući Hopeland Bosanska Krupa: Vrijedna donacija za Drugu osnovnu školu iz Njemačke

Tierhilfe Weyarn-Waakichen e.V. i Hopeland Krupa su dva udruženja bez kojih bi Druga osnovna škola bila siromašnija za prijatelje toplog srca i vedrog duha!

Jutros su predstavnici ova dva udruženje Michael i Corinna Weber, te Haris i Nirvana Sedić iznenadili i obradovali sa vrijednom donacijom od 10 računara i 1 printera, koji će služiti za poboljšanje izvođenja nastave informatike i uopće za potrebe škole!

Takođe su donijeli veliki broj veoma zanimljivih i edukativnih igrica, koji potiču dječiju kreativnost i omogućavaju lakše usvajanje novih znanja! Paketi iznenađenja će iznenaditi neke naše učenike, a sigurno će se ih i obradovati.

Related posts