Vijeće sigurnosti UN-a dobilo nove nestalne članice

Njemačka, Belgija, Indonezija, Južna Afrika i Dominikanska Republika nove su nestalne članice Vijeća sigurnosti UN-a.

Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda od danas ima pet novih nestalnih članica sa dvogodišnjim mandatom.

Njemačka, Belgija, Indonezija, Južna Afrika i Dominikanska Republika nove su nestalne članice Vijeća sigurnosti UN-a izabrane po regionalnom principu od 1. januara 2019. do 31. decembra 2020. godine.

Te zemlje zamijenit će Holandiju, Švedsku, Kazahstan, Etiopiju i Boliviju, prenosi Beta.

Vijeće sigurnosti UN-a ima 15 članica od kojih je pet stalnih – Francuska, Velika Britanija, Sjedinjene Američke Države, Kina i Rusija, a 10 se bira na period od dvije godine, ali tako da se svake godine zamjenjuje po pet članica.

Nestalne članice biraju se po regionalnom principu.

Neparnih godina u Vijeće sigurnosti UN-a ulaze po jedna zemlja iz Afrike, Azije i Latinske Amerike i dvije iz grupe zapadnih zemalja, a parnih godina dvije zemlje iz Afrike i po jedna iz Azije, Latinske Amerike i Istočne Evrope. Parna godina je početak mandata i za arapsku članicu.

Najveće iskustvo

Od novih nestalnih članica najviše iskustva imaju Njemačka i Belgija kojima je ovo šesti put da su izabrane u to tijelo, a najmanje Dominikanska Republika koja u Vijeće sigurnosti UN-a ulazi prvi put.

Za Indoneziju je ovo četvrti izbor a za Južnu Afriku treći.

Više od trećine zemalja članica UN-a nikada nisu bile zastupljene u Vijeću sigurnosti UN-a. Među njima su i Srbija, Crna Gora, Makedonija, Slovenija.

SFR Jugoslavija je četiri puta bila nestalna članica Vijeća sigurnosti UN-a, a od njenog raspada su, kao samostalne države, članice tog tijela do sada bile samo Bosna i Hercegovina (2010-2011) i Hrvatska (2008-2009).

 

Izvor: balkans.aljazeera.net/

Related posts