Velika Kladuša među općinama sa najviše nevažećih listića u BiH!

Na izborima za nivo Predsjedništva BiH do sada je zabilježeno više od 100 hiljada nevažećih glasačkih listića.

Prema dosadašnjim podacima CIK-a, najveći broj nevažećih glasačkih listića za nivo Predsjedništva BiH zabilježen je u Drvaru, gdje je čak 60 posto nevažećih listića, od čega je 34 posto praznih.

Visok procent nevažećih listića je i u Bosanskom Grahovu i to 47,39 posto, od čega je praznih listića bilo 34,3 posto. U Glamoču je 35,5 posto nevažećih listića za nivo Predsjedništva.

Od ostalih općina izdvaja se Velika Kladuša sa čak 25 posto nevažećih listića. Ostatak općina varira od 6 do 8 posto s primjetnim skokom oko Srebrenice (12 posto) i u Goraždu (12 posto).

Najmanji procent nevažećih listića zabilježen je na teritoriji istočne Hercegovine i u banjalučkoj regiji, gdje je procent nevažećih manji od pet posto. Također je primjetno da od ukupnog broja nevažećih listića znatan dio otpada na prazne listiće.

Related posts